Det är ett system som Region Jönköpings län använder. Konkurrensverket har nu beslutat att granska uppgifterna om att sju av åtta regioner, som använder elektroniska Cambios journalsystem Cosmic, inte har gjort någon upphandling.

Säkerhet och krångel

Journalsystemet har fått hård kritik för att hota patientsäkerheten och för att ha krånglat mycket.

En konkurrerande leverantör anser att ingen annan släpps in på marknaden och har därför klagat hos Konkurrensverket.

Enda undantaget uppges vara Jämtland där värdet hamnade på 42 miljoner kronor.