Vinsten, rörelseresultatet, för Husqvarna Group har mellan 2015 och 2016 ökat med 14 procent. Omsättningen i netto för koncernen sjönk marginellt till 35,9 miljarder (36,2).

Försäljningen minskade i Consumer Brands, men ökade i övriga divisioner: Husqvarna, Gardena och Construction.

Han säger

Annons

— Vi är stolta över utvecklingen under 2016 säger vd Kai Wärn i ett pressmeddelande på torsdagen.

— Jämfört med föregående år har rörelseresultatet förbättrats kvartal efter kvartal till följd av vårt fokus på effektivisering, vilket gjort det möjligt för oss att motverka de negativa valutaeffekterna för helåret och samtidigt öka våra investeringar för att främja vår ambition om lönsam tillväxt.

Om Huskvarna

Husqvarna-divisionen hade en nedgång i fjärde kvartalet på grund av en lägre försäljning generellt i USA och på grund av en minskad efterfrågan på snöprodukter i USA och Europa.

Men helårsomsättningen är positiv tack vare att robotgräsklippare och handhållna batteriprodukter i Europa har haft en stark utveckling. Även rörelseresultatet ökade.

I april

Styrelsen för Husqvarna Group föreslår utifrån resultatutvecklingen 2016 en aktieutdelning på 1,95 kronor per aktie att jämföra med förra årets 1,65.

Årsstämman 2017 hålls den 4 april i Jönköping.