Vi fick skriva på ett kontrakt om datorn som vi sedan skulle lämna in till vår lärare där det dock står lån av datorn, men våra lärare sa en helt annan grej till oss under nästan tre år och det var att vi skulle få den om vi gick ut med godkända betyg.

De har dessutom skrivit detta på vår lärplattform, och det har stått under tre års tid men nu helt plötsligt är allt borta. Detta fick oss elever att kämpa lite extra fram tills nu när det kommer fram en annan version.

Så som det låter nu sen några veckor tillbaka så får vi köpa ut den för 1 316 kr eller lämna tillbaka den, även om vi går ut med godkända betyg så får vi inte ut den gratis under några omständigheter. Detta har gjort alla sistaårselever väldigt upprörda vilket lärarna tycker är konstigt att vi reagerar så starkt på detta.

Men detta är inga konstigheter för oss, vi reagerar så starkt för att vi 2 månader innan studenten får reda på detta när vi har kämpat oss igenom nästan 3 år. I nuläget påstår lärarna att de aldrig har sagt att man ska få ut den gratis, men när man har varit lite trött på skolan så ha dem kört med det knepet och påmint oss om att vi får den om vi blir godkända.

Några elever har pratat med rektorn och han har varit i kontakt med den gamla rektorn som påstår att det aldrig har kommit på tal om att få datorn.

Är det okej att bete sig så här bara för att man jobbar på en privat skola? Ska man våga lita på lärare när något sådant här sker?

Annons

Det är många elever som är missnöjda med det nya beslutat och både lärare och rektor har fått starka reaktioner från oss elever. Vilket rektorn var förvånad över. Men det är inte konstigt att man får starka reaktioner när man lägger fram en lögn för att det ska låta bra till en början.

Elever på plus har varit aktiva med att delta i öppet hus och andra kvällar där skolan bjuder in elever för att se hur vi har det och även inspirera dem. Det ska framstå att allt är väldigt bra utåt men när det kommer fram mer och mer saker så tröttnar man på att ställa upp och vara snäll. Detta är något som vi elever gör på vår fritid, är detta tacken för att man ställer upp?

Elever från Plusgymnasiet

*********************

Rektorns svar till eleverna

REPLIK till elever från Plusgymnasiet. Det är tråkigt att det skett ett missförstånd om att ni skulle få era datorer efter studenten och jag förstår er besvikelse, eftersom ni förväntat er något annat. Vi tar er besvikelse på stort allvar och har försökt att gå till botten med saken.

Vår slutsats är att vi inte känner igen den bild ni beskriver och vår uppfattning är att vi inte har lovat detta. Vi har även letat efter informationen på Schoolsoft, utan att finna något. I det avtal ”Avtalsvillkor vid lån av datorutrustning” som samtliga elever och deras vårdnadshavare skrev på i samband med skolstarten i augusti 2015 framgår det tydligt att man under tiden på Plusgymnasiet lånar en dator. Det framgår även att eleven ska återlämna datorn efter avtalets upphörande, det vill säga när eleven avslutar sina studier. Vid avtalets upphörande –”kan eleven komma att erbjudas möjligheten att förvärva datorutrustningen.” Jag är ledsen över er besvikelse och hade gärna sett att er sista tid hos oss endast var positiv, men som läget är nu står vårt beslut fast.

Tobias Alderhammar, rektor

Plusgymnasiet Jönköping