Det pågår ett flertal aktiviteter i Region Jönköpings län för att försöka vända patientströmmen vid akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov. De senaste åren har antalet patienter ökat som egentligen ska söka vård inom primärvården.

Ett projekt med närakuter pågår vid tre vårdcentraler i Jönköpings kommun för att slussa över patienter dagtid som hamnat fel. Förslag finns vidare, från bland annat Socialdemokraterna, att flytta tillbaka jourcentralen till Ryhovsområdet.

"Inte rätt lösning"

Nu ger sig Mats Siljehult in i debatten. Han föreslår i ett brev till regionens politiker och högsta tjänstemän att jourcentralen flyttas till Wetterhälsans vårdcentral som ligger på A6-området.

Annons

— Det finns en politisk rörelse som vill flytta jourcentralen till sjukhuset. Jag tror inte att det är rätt lösning. Med det här förslaget skulle jourcentralen ligga i närhet till sjukhuset, men ändå inte på själva sjukhusområdet, säger Mats Siljehult.

I dag finns Jourcentralen på Hälsans vårdcentral 2, som ligger på Fabriksgatan i centrala Jönköping. Mats Siljehult menar att det är för långt bort från sjukhuset.

Varför vill du inte att jourcentralen ska flyttas till sjukhuset?

— Då lär man invånarna att gå till akuten, trots att man skulle sökt på primärvårdsnivå.

Störst i Jönköping

Mats Siljehult menar att det på Wetterhälsan A6 finns anpassade lokaler för att bedriva jourverksamhet och i närheten finns fyra apotek samt Aleris röntgen. Hans förslag är att flytta jourcentralen inför 2018.

Privata Wetterhälsan är det klart största aktören inom primärvården i Jönköpings kommun med drygt 14 500 listade patienter. Förutom vårdcentralen på A6 bedrivs verksamhet i Atollen och nästa år öppnas en tredje vårdcentral i Munksjöstaden.