Det började med att tre sjuksköterskor från Skåne respektive Stockholm i våras i sociala forum protesterade mot den försämrade vården. Initiativet har nu växt till en landsomfattande manifestation under parollen "Slut på rean - en annan vård är möjlig".

Protestaktioner kommer nu att hållas i drygt 20 städer i landet söndagen den 4 september, däribland i Jönköping.

Vi möter Marie Pantzar, enhetschef inom äldreomsorgen i Jönköping och talesperson för uppropet samt två sjuksköterskor på Länssjukhuset Ryhov. De sistnämnda vill vara anonyma av rädsla för repressalier.

— Vi måste generellt lyfta vården och stoppa nedskärningarna. Det är kris varje sommar, säger Marie Pantzar.

"Hitta vårdplatser"

Manifestationen handlar om att hindra nedskärningar inom vården och att skapa bättre arbetsförhållanden. I Region Jönköpings län görs bland annat besparingar då antalet vårdplatser minskas på sjukhusen. Många vittnar om att gränsen är nådd.

— Det känns som om vi inte kan göra vårt jobb fullt ut längre. Vi hinner ofta vare sig ta rast eller gå på toan. Det känns som om vi sitter på ett sjunkande skepp, säger en av sjuksköterskorna.

Hon pekar på att det ofta talas om vikten av personcentrerad vård, men att det i verkligheten mest handlar om att ta hand om den sjukaste patienten.

Är patientsäkerheten hotad?

Annons

— Ja, absolut. Det har den varit länge. Allting handlar om att hitta vårdplatser, säger hon.

"Gå bredvid oss"

I vårdupproret ställs krav på att arbetsmiljön för sjukvårdspersonalen blir bättre där tid ges för återhämtning vid natt- och skiftarbete. Nu är personalomsättningen hög och sjukfrånvaron ökar.

— Jag vet inte om jag kommer att orka ett helt yrkesliv som det känns nu. Något måste göras, säger en av sjuksköterskorna.

— Vår lojalitet utnyttjas, att vi alltid ställer upp om någon fattas, säger den andra sjuksköterskan.

Vad vill ni säga till ansvariga politiker?

— Kom ut och se hur vi har det. Ta på en arbetsrock och gå bredvid oss en dag.

Ett annat område som tas upp i vårdupproret är den dåliga löneutvecklingen i flertalet professioner i vården, vilken uppges vara ett skäl till att anställda byter bana.

Vågar inte prata

Manifestationen i Jönköping hålls i Rådhusparken med start klockan 14.00. Ett hundratal vårdanställda har hittills anmält sig. Talarna är ännu inte klara. Vårdförbundet och Kommunal stöttar manifestationen.

— Vi hoppas att många från allmänheten kommer. Vi behöver deras hjälp för att kunna hjälpa dem, säger en av sjuksköterskorna.

Deltagarna uppmanas att ta med sig visselpipor. Detta för att protestera mot ”tysthetskulturen” inom vården.

— Väldigt många vårdanställda har åsikter om vården men få vågar att uttala sig i media, säger en av sjuksköterskorna.