En konsekvens av enhetens alla besök på krogar och nöjesställen i Jönköping förra året är bland annat att så kallad ”helrörsförsäljning” försvinner omedelbart.

— När en kund beställer en helflaska starksprit är det en servitör som ska servera. Om kunden själv gör detta, så är det vi som åker på en varning, säger Jon Espeset.

Under 2015 gjorde tillståndsenheten ett tiotal besök på Harrys, där även klubbarna Sliver och Red ingår, och man fann brister vid sex av besöken. Det handlade bland annat av medtag av alkohol in på toaletterna, krossat glas, tomma glas och flaskor på bord och golv.

Och enligt Jon Espeset var 2015 ett tufft för alla krogar då både civilpolis och tillståndsenheten har varit på många besök på Jönköpings krogar.

— Det är en svår balansgång det här, men vi gör verkligen så gott vi kan. Vi vill inte ha fylla och bråk på krogen och måste vara vakna och skärpa till oss, säger Jon Espeset.

— Som ett led i detta har vi ett stort utbildningsprogram med all personal med bland annat ett skriftligt prov och dessutom har vi köpt in plastglas i våra nattklubbsmiljöer för att stopp glaskross.

Dessutom har man satt upp skyltar om att det är förbjudet att ta med sig glas och alkohol in på toaletterna, något som tillståndsmyndigheten är nöjd med.

Är det svårt att få bukt med problemen?

— Ja, det är tufft. Framför allt när det handlar om toaletterna, där har vi ingen chans att kolla vad som händer hela tiden. Men vi gör det vi kan, säger Jon Espeset.

— Sedan är det inte lätt att se hur påverkade folk är. De kan ha druckit en del innan de kommer in till oss och så slår det till när de är här.

Tillståndsenheten kommer nu att följa upp situationen på Harrys framöver.

— En erinran är en lättare varning och vi måste och ska skärpa till oss för att förhindra fler påpekanden.