BORGERLIGT ALTERNATIV hade den 13/8 en debattartikel angående att Svenska kyrkan ska vara fri från partipolitiska nomineringsgrupper, som till exempel socialdemokrater och centerpartister.

De menar att det är orättvist att dessa partier har stöd och uppbackning av sina partiorganisationer.

Vi vill minnas att det var en stor debatt inom Moderaterna när partiet beslutade sig för att inte ställa upp i kyrkovalet, och flera företrädare var upprörda.

Ni valde då att bilda Borgerligt alternativ och ställa upp utan stöd från något parti.

MAN KAN TYCKA vad man vill om det namn ni valde, men om ni nu inte vill förknippas med den världsliga politiken frågar vi oss varför ni väljer att använda värdeordet "borgerligt".

Vi ser också att era kandidater är övervägande moderata företrädare, vilket i sig inte är fel.

Vi hade dock hoppats att ert kyrkopolitiska program skulle vara lika tydligt i viktiga värderingsfrågor som det moderata kyrkopolitiska programmet var.

Annons

I motsatts till er nomineringsgrupp ställer vi socialdemokrater upp med "full innehållsförteckning": vi står upp för våra värderingar under vår partibeteckning.

ATT PÅSTÅ att er nomineringsgrupp inte är politisk måste anses vara en sanning med modifikation.

Inom kyrkan driver alla nomineringsgrupper olika värderingsfrågor, dock inte alltid inom traditionell höger-vänsterskala, utan mer med utgångspunkt från den teologiska uppfattningen.

Detta innebär att vi som socialdemokrater ofta samarbetar med centerpartiet då vi delar folkkyrkotanken.

MEN HUR SER Borgerligt alternativ på kvinnliga präster och alla människors lika värde inför de kyrkliga handlingarna?

Och hur tänker ni er att den fria församlingstillhörigheten ska fungera i praktiken när varje medlem ska få välja vilken församling den tillhör?

Hur ska församlingarna långsiktigt kunna bedriva gudstjänst och mission om de inte vet de ekonomiska förutsättningarna?

Ska marknadskrafterna få styra även inom kyrkan?

Vi socialdemokrater står upp för en folkkyrka där alla människor är välkomna som de är och var de än befinner sig på trons väg.

Vi ska alla, var och en av oss, ha möjlighet att växa i vår tro - i den församling vi är skrivna i.

Anton V Härder (S)

förste vice ordförande i Växjö stiftsstyrelse

Marie Johansson (S)

kyrkomötesledamot