Där är vi inte idag i vårt län. Men det beror inte främst på länets invånare. Vi kallas ofta bibelbälte eller andra tillmälen om en stark kyrka, men faktum är att de studier som finns tyder på att Jönköpings läns invånare i allmänhet är accepterande och toleranta, och att vi har ytterst få hatbrott mot HBTQ-personer.

Däremot är politiken inte där den borde vara, och det är vårt gemensamma ansvar. Det är en förlust som är såväl medmänsklig som ekonomisk. Många av kommunerna står inför stora demografiska utmaningar. Med alltfler barn och äldre blir den arbetsföra befolkningen allt mindre. Företagen skriker efter kompetent arbetskraft, som ofta är svår att få tag på. Många orter har en vikande befolkning. I ett sådant läge har vi inte råd att välja bort folk på grund av vilka de älskar. Om inte alla känner sig välkomna som de är hotar vi hela länets ekonomiska utveckling. Varje person som flyttar från eller väljer bort vårt län för att hen inte känner sig välkommen lämnar ett enormt ekonomiskt hål i skattkistan.

När nazister, islamister och extremister dessutom är på frammarsch behöver vi som tror på liberala, mänskliga rättigheter och värden stå upp och värna individen, vem hen än är. Individen är extremistens främsta hatobjekt.

Det är inte ett beslut som gör Jönköpings län till det HBTQ-vänligaste till 2025, utan ett långsiktigt arbete och en politisk kulturförändring i kommunerna och länet. Men var ska man börja?

Annons

Vi föreslår tre åtgärder:

1. Utvidga länets HBTQ-diplomering i region och kommuner. Det finns en egen HBTQ-diplomering i länet, vilket är positivt, men fler av de politiska verksamheterna behöver diplomeras.

2. Stärk den politiska kompetensen i frågorna. Det är inte bara de som jobbar närmast invånarna, i skola och vård till exempel, som behöver kunskap, utan också politiker och tjänstemän. Låt regionens och kommunernas styrelser fortbildas i frågan, för att börja någonstans.

3. Skapa en stark infrastruktur för äktenskaps-, adoptions- och andra familjerelaterade frågor som är viktiga för att attrahera fler stjärnfamiljer, som är en växande skara i vårt land.

Centerpartiet kämpar för att hela länet ska leva, men också för att människor, vilka de än är, ska kunna bo var de vill i hela länet. Vi nöjer oss inte förrän det är lika självklart för pizzabagaren i Malmbäck att kunna leva öppet med sin partner som studenten på högskolan i Jönköping – eller för all del lokföraren i Nässjö, som är länets HBTQ-vänligaste kommun enligt RFSL. Kärleken för Jönköpings län framåt.

Ann-Marie Nilsson (C)

Kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun,

#3 på riksdagslistan

Raymond Pettersson (C)

Distriktsordförande för Centerpartiet i Jönköpings län,

kulturpolitiker i regionfullmäktige