Per-Arne Sandegren är analyschef och på riksnivå ser han också att antalet bostadsaffärer ökade rejält i februari jämfört med samma månad 2017. Villaaffärerna ökade med 19 procent och bostadsrätterna med 11 procent.

–Nya amorteringskravet är en bidragande orsak, vi såg en liknande volymökning innan det förra amorteringskravet 2016. Folk har helt enkelt velat genomföra sina köp innan införandet, säger Per-Åke Sandegren.

Vad gäller prisutvecklingen har priserna i länet på villor alltså sjunkit med 2,4 procent de senaste tre månaderna jämfört med 2,1 procent för hela riket. Genomsnittsvillan i länet kostar 2,1 miljoner kronor, i Jönköpings kommun drygt 3,5 miljoner kronor där priserna sjunkit med 3,9 procent de senaste tre månaderna. På årsbasis har villapriserna stigit med 4,2 procent i länet.

Bostadsrätterna billigare

När det gäller bostadsrätter har priserna sjunkit med 2,6 procent i Jönköpings län de senaste tre månaderna och 3,3 procent i Jönköpings kommun, där snittpriset är två miljoner kronor jämfört med 1,6 miljoner i hela länet.

Fritidshusutvecklingen har hämmats något av den kalla vintern men sett till helåret har priserna stigit med 9,8 procent i Jönköpings län, vilket är i nivå med övriga landet.