Ni har däremot inte föreslagit ett betygssystem. På min tid var det A-C. Det fanns även betyg i uppförande. Hur det nu bedömdes? A-D var skalan. Hur bra man är att passa tider, ha med sig sina saker (bok, papper, penna och så vidare) borde tillhöra ordning. När det gäller uppförande skulle man: visa aktning och lydnad för lärare och lärarinnor, vare en god kamrat, hjälpsam vänlig och hövlig, komma till skolan i rätt tid, ren och snygg, vara aktsam om skolans och kamraternas och de egna tillhörigheterna, vara flitig och uppmärksam samt att även utanför skolan uppföra sig hyfsat och anständigt.

Skulle vara intressant att veta vilka betygskriterier ni tänker föreslå. Hur många sena ankomster, glömda saker och framför allt med tanke på uppförande, hur många gånger får man störa innan man får sänkt betyg, hur högt får man prata för att det skall anses störande, hur många svordomar? Vem skall hålla ordning på allt detta? På ett rättssäkert sätt! Naturligtvis LÄRAREN.

Ni talar förvisso om omdömen. Det låter lite mer svävande. Det kanske är klassföreståndarens godtycke som avgör och då blir det ju genast enklare.

Bättre förr?