Jag undrar vad det finns för regler angående båtar och Jetski. Idag fanns det sju stycken Jetski eller vattenskoter (och ett antal båtar) mitt bland alla badande barn och vuxna vid Vätterstranden.

Annons

Vi som försöker njuta av de sista varma dagarna vill gärna ha lugn och ro och inte en massa oljud och buller samt rädsla för olyckshändelse.

Vad gör polisen i sådana sammanhang?

Varför finns inga markeringar eller gräns för båtar eller liknande?

Här finns det tydliga regler.

I Jönköpings län finns tre platser som tillåter körning med vattenskoter

I Jönköpings län finns två allmänna farleder:

– Vättern mellan Gränna och Visingsö (Jönköpings kommun)

– Bolmen mellan Sunnaryd och Bolmsö (Gislaveds kommun)

I dessa farleder får man köra vattenskoter.

Tillåtna områden utöver allmänna farleder:

Länsstyrelsen har beslutat att körning med vattenskoter får ske i [PDF 137 kB]. Transport till och från området får ske mellan Gränna hamn och området. Körning med vattenskoter är tillåten dagligen mellan klockan 10.00-20.00 under tiden den 1 juni - den 31 december. Beslutet gäller tills vidare.

På övriga platser i länet är vattenskoterkörning förbjuden. Överträdelse kan medföra böter.

Undrande