Kommunen skulle vinna mycket goodwill och attraktionskraft om en småbåtshamn kunde anläggas i närheten av centralorten. Det menar en av dem som lämnat in ett medborgarförslag till kommunen. Ett stort intresse för en sådan ska finnas, både i Sjogarp och i Habo, och en medfinansiering från invånarna tros också vara möjlig.

Ett annat förslag går ut på att kommunen sätter upp flagghållare med svenska flaggor vid varje lyktstolpe genom samhället, från nationaldagen fram tills skolorna börjar igen.

Gratis buss för 70-åringar och uppåt mellan 09 och 15 föreslås i ett medborgarförslag. Det skulle underlätta när man ska till vårdcentralen med krycka eller rollator, hitta sin plats och dessutom måste betala för sig, heter det i förslaget som slår fast: "Kommunen borde rulla ut röda mattan för de äldre. Detta är ett sätt."

För att öka acceptansen och respekten för hastighetsbegränsningen vid Alléskolan, föreslås slutligen att denna sänks till 30 kilometer från 7-17.