På onsdagens kommunstyrelse blev det som väntat ett avslag till Eons planerade vindkraftpark. Detta efter att Moderaterna och Socialdemokraterna i en ohelig allians röstade ned övriga partier.

Vindpark Örserum

Vindpark Örserum planeras på ett 4,5 kvadratkilometer stort område utanför samhället. Område..

Vindpark Örserum

Vindpark Örserum planeras på ett 4,5 kvadratkilometer stort område utanför samhället. Området ligger i ett utpekat riksintresse för vindkraft.

Det har varit en hel del kritik mot planerna från boende i området. En namninsamling där 80 procent av invånarna i Örserum skrev under krävde att verken får vara högst 150 meter och placeras minst en kilometer norr om Holavedsleden.

Eon anser att det blir svårt att få lönsamhet i projektet med verk på den höjden.

– Det är djupt beklagligt om kommunen nu använder sitt veto. Särskilt med tanke på att ärendet har hanterats så bra av företaget och att området ligger i ett riksintresse för vindkraft, säger Ann-Mari Nilsson.

Sänkt höjd

Hon pekar på att Eon efter synpunkter från kommunen och grannar gjort flera förändringar under processens gång. Antalet vindkraftverk har minskats från 21 till 13 och höjden har justerats från 200 till 180 meter.

– Och så struntar man plötsligt i de ansträngningarna och har andra argument. Jag tycker att det är osnyggt, säger Nilsson, som menar att det blir svårt för Jönköping att locka till sig investerare i vindkraft.

– Det är frågan om företag som är intresserade av gröna investeringar vågar satsa i en kommun som Jönköping. Om kommunen använder sitt veto är det klart att investerare drar öronen åt sig.

Annons

Ann-Mari Nilsson ser beslutet som ett nederlag för alla som brinner för förnyelsebar energi och ett miljövänligt samhälle. Kommunalrådet Elin Ryberg (S) håller inte med.

– Även miljövänliga energikällor måste byggas på ett ansvarsfullt sätt med tanke på framtida generationer. Det måste ske i samklang med människa och miljö och kan inte ske till vilket pris som helst.

Inte lyssnat

Socialdemokraterna anser att vindkraftverken inte bör överstiga 150 meter och att de inskränker för mycket på friluftslivet genom att de byggs på båda sidor av Holavedsleden.

– Eon har inte lyssnat tillräckligt på synpunkterna. Vi välkomnar verkligen vindkraft och tycker att Eon borde kunna tillgodose kraven. Vid Brahehus har Jönköping energi kunnat bygga verk på 150 meter, säger Elin Rydberg.

Även om kommunen nu lägger in sitt veto tror hon att det kommer att byggas vindkraftverk i Örserum förr eller senare.

– Antingen blir det en annan aktör, eller så bygger Eon med vissa justeringar. Det kommer säkert att hända.

Ann-Mari Nilsson å sin sida hoppas kunna stoppa vetot när frågan definitivt avgörs av kommunfullmäktige i slutet av maj.

– Om vi ska lyckas ställa om till förnyelsebar energi måste alla vara med och ta ansvar. Vi får hoppas att det finns enskilda ledamöter i M och S som är intresserade av en grön omställning.