Det har varit en lång process och flera turer kring vindkraftsbyn vid Lyckås. Statkraft har haft planer på att maximalt anlägga 14 vindkraftverk på höjderna öster om Lyckås med ett flertal berörda markägare som tecknat arrendeavtal.

I dagarna har vindkraftsbolaget beslutat att avbryta utvecklingsaktiviteterna i samtliga vindkraftsprojekt i Södra Sverige med något undantag, men vindkraftverk kring Lyckås ser det inte ut att bli.

Anledningen till beslutet är att bolaget inte ser någon möjlighet att få tillräcklig lönsamhet. Statkraft skriver till länsstyrelsen att det främst beror på det rådande marknadsläget med låga priser på el och elcertifikat.

Säga upp avtalen

Bolaget skriver vidare att under det kommande halvåret kommer det vara öppet för försäljning av aktuella projekt om det finns någon köpare men annars kommer arrendeavtalen sägas upp.

— Sista ordet kanske inte är sagt, men det talar mer för att det inte blir några vindkraftverk än att det blir det. Ganska trist för det handlade ju om grön el, fast vi får avvakta ett tag till, säger Gunnar Lindblad.

Statkraft kommer att under våren 2018 ge slutgiltigt besked om vad som kommer att hända med planerna för Lyckås.