Institutet för framtidsstudier har tagit fram rapporten "Bortom IT: Hälsa i en digital tid". Det är en framtidsvision som presenterades vid ett seminarium i Jönköping i början av mars.

Drivkrafter för digitalisering

Demografi: Vi blir allt fler och lever allt längre, vilket ökar efterfrågan på vård och omsor..

Drivkrafter för digitalisering

Demografi: Vi blir allt fler och lever allt längre, vilket ökar efterfrågan på vård och omsorg. Fler möjligheter att behandla sjukdomar ökar också kraven på sjukvården i framtiden. Kostnaderna ökar mer in skatteinkomsterna.

Förväntningar: Invånare, patienter och anhöriga vill ha snabb, effektiv och säker vård och omsorg. Kraven ökar också på tillgång till ny medicin och behandlingar.

Teknikutvecklingen: Digitalisering förenklar kontakter och administration, information och kommunikation kan utvecklas för att frigöra personal som får mer tid för dem som verkligen behöver fysisk närvaro.

Visionen utmanar dagens vanor, men det är också meningen för att ge en bild av vad teknik och nya arbetssätt kan innebära. Bland befolkningen finns förväntningar om enklare kontakter och smidigare tillgång sjukvård och omsorg men förändringen står enligt Anders Ekholm och stampar. Han är vice vd på Institutet för framtidsforskning och har tidigare arbetet på socialdepartementet där han undersökt framtida behov av vård och omsorg.

Glapp idag

— Det ett stort glapp mellan hur människor vill ha det och den vård och omsorg som landsting och kommuner erbjuder idag, konstaterar han och påtalar att det behövs stora steg och modiga experiment, varav en del beskrivs i rapporten.

— Det är inte innovativt att göra som vi alltid har gjort. Vi måste tänka nytt och använda teknik för att leva upp till invånarnas förväntningar.

Vill inte åka

Rapporten beskriver digitala vårdmöten, distansövervakning, spetspatienter som skriver ut medicin till sig själv, legitimerade patienter som kan ge stöd och råd till andra patienter, självhjälpsgrupper för support och smarta hem där sensorer och robotteknik kan skapa förutsättningar för självständighet och högre grad av upplevd lycka. En del finns idag, annat är på gång.

Annons

— Vi vill enkelt och säkert kunna sköta våra hälsoärenden och få tillgång till information för att ha inflytande över vår egen eller anhörigas vård. Vi vill inte åka till vårdcentraler för sådant som vi kan sköta med teknik hemifrån, säger Anders Ekholm.

Driven specialisering

Specialiseringen tros i framtiden bli ännu längre driven och olika sjukhus blir troligen specialiserade på olika saker. Vi kan få resa mer och visionen beskriver stora sjukhus där patienter kör ända in med sin självkörande bil. Datorn har samordnat besöken till samma dag hos de specialister man ska träffa.

— Det handlar om smidighet, självständighet och service. Teknik i samhället utvecklas fort, konstaterar Anders Ekholm.

Datorer för stöd

Datorer blir kunskapsbanker som stöd för läkare och andra behandlare, och hälsodata från befolkningen kan sammanställas och användas för att upptäcka om särskilda behov finns i vissa delar eller områden. Då kan behov av insatser riktas rätt för välfärdstjänster i det förebyggande hälsoarbetet.

— Det ger möjligheter inte bara för vården, utan också för civilsamhället med skola, socialtjänst, arbetsplatser och föreningslivet att jacka in i det förebyggande hälsoarbetet. Vi är vana vid att ge våra uppgifter till it-baserade företag för att få vissa tjänster, och det är vi beredda att göra även för välfärdstjänsterna.

Sparar miljarder

Invånarna förväntas ta större personlig del i vård och behandling. En slutsats i rapporten är att sjukvården bör kunna spara minst tre miljarder per år om individer som kan och vill sköter stor delar av sin vård själva.

Investeringar i smarta hem bedöms i samma rapport ha en besparingspotential på 40 procent av kostnaden för äldreomsorgen.

— Det ger också makt över sin egen situation och därmed ett mer självständigt liv, säger Anders Ekholm.