Det blir företaget som levererar cyklarna som står för webbsidan. Där ska de anställda i kommunen kunna beställa sina cyklar, totalt två cyklar i samma hushåll.

— Vi har ännu inte i detalj utrett alla delar i förslaget. Om det blir ett klartecken för förslaget i nästa vecka återstår upphandling och att sedan ta fram en webbplats med all information. Men det är viktigt att det är kostnadsneutralt, det vill säga att det inte kostar kommunen något, säger Annelie Wiklund.

Det avtal som kommer att slutas med ett företag innebär att de anställda hyr en cykel under 36 månader. Sedan får de köpa loss sin cykel till ett pris som fastställs vid hyresperiodens slut. Men det är inte något krav att köpa cykeln.

Själva erbjudandet är utformat som ett bruttolöneavdrag under 36 månader. Det baseras på den hyra som betalas till leverantören som förmånsvärde.

Annons

Det finns också ett kompletterande nettolöneavdrag. Det täcker kommunens nettokostnader för skattebortfall och arbetsgivareavgift.

— Både bruttokostnaden och nettokostnaden för cykeln räknas automatiskt ut på webbplatsen för just den person som gått in där. Där beställer man också sin cykel och får alla övriga uppgifter, säger Annelie Wiklund.

Region Halland och Västerås kommun har nyligen infört förmånscyklar och enligt projektledarna där fungerar konceptet bra och har blivit uppskattat bland medarbetarna.

Förmånscyklarna får inte kosta kommunen något. Vad är fördelen med att införa den här förmånen?

— Ja, det blir ju vinster i form av minskat utsläpp, minskat vägslitage från bilarna, minskat trängsel i de centrala stadsdelarna och förbättrad hälsa, säger Annelie Wiklund.

Politikerna i personalutskottet har redan sagt ja till förslaget som går vidare till kommunstyrelsen på onsdag i nästa vecka.

Kommunalråd Carin Berggren (M) är positiv till förslaget.

— Jag cyklar jättemycket själv och har tackat nej till en förmånsbil. Tycker att det är smidigt och miljövänligt med cykeln - och så får vi friskare luft.