– RAK är bara en liten del av förändringsarbetet. Det är bra att de uppmärksammar det, men vi ser hela tiden över över det, säger hon.

I tisdags var ärendet med revisorernas kritik och förslag till hur RAK ska styras framåt uppe för diskussion i styrelsen. Tidigare har frågan också behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård, båda instanserna omfattas av kritiken. Malin Wengholm är den högst ansvariga politikern inom Region Jönköpings län.

Inte samma syn

– Vi har inte helt och hållet samma syn på projektet, RAK är inget som blir färdigt arbetet fortsätter hela tiden. Det går inte att ha ett projekt och tro att det som kommer fram ska fungera i andra verksamheter. Man kan plocka bra delar, säger Wengholm som leder den styrande borgerliga alliansen.

Hon säger också att man pratar om RAK i storgrupper och att förändring kan komma från personal. Utveckling behöver inte ske inom projekt, utan i samtal med duktiga medarbetare och referensgrupper och att det pågår hela tiden.

Ett begrepp

Oppositionen med S , MP och V omfattas också av kritiken och Carina Ödebrink medger att RAK har blivit ett begrepp som ledningen slänger sig med.

– Vi behöver ha ett helhetstänk och ta ett grepp om strategisk kompetensförsörjning. Det är ett politiskt ansvar som vi inte kan lämna över till tjänstemän, säger hon.

Carina Ödebrink (S) anser att politikerna måste gå före och visar vägen för utvecklingen.

Politiken visar vägen

Att det är svårt att föra in nya arbetssätt kan bero på att alla personalkategorier värnar om sitt och en diskussion behöver tas med fackliga organisationer. Och det är politiken som ska gå före och visa vägen, anser Ödebrink.

Annons

För två år sedan föreslog oppositionen att en strategi med åtgärder skulle arbetas fram för att bättre ta tillvara personalens kompetenser och i ett yttrande till regionrevisionen delar oppositionen revisorernas bedömning om att arbetet med RAK behöver utvecklas och systematiseras.

Har tappat fart

– Vi har också fått med en skrivning om det i regionstyrelsens protokoll.

Ser du någon konsekvens av att RAK inte fungerat så bra?

– Vi har tappat fart i det viktiga arbetet med kompetens- och kvalitetsutvecklingen, säger Carina Ödebrink.