Läs mer: SD bjöd in våldsdömd nazist till EU-parlamentet

Läs mer: Eklöf (SD) visste om nazistens förflutna

Läs mer: Aronsson (SD): Det är för jävligt – en skandal

Kristina Winberg, som tidigare var gruppledare för SD Jönköpings län, kommer ihåg besöket från Jönköpingsdistriktet i maj då hon åt middag och diskuterade politik med en våldsdömd nazist och andra medlemmar från Jönköping och Habo.

Trots att flera inom partiet har vittnat om att 26-åringens band till vit makt-rörelsen var kända inom Jönköpingsdistriktet säger hon sig inte känna till mannen.

— Jag tycker att det är mycket beklagligt om det nu stämmer att en nazist har besökt oss i parlamentet. Detta var absolut inte något som jag hade kännedom om, svarar Kristina Winberg via mejl från Israel.

Gör du eller parlamentet någon kontroll över vilka som besöker dig?

— Nej, jag eller parlamentet gör inga sådana kontroller på besökare. Jag som ledamot kan ju bara förlita mig på att distrikten och kommunföreningarna har koll på vilka som åker med på dessa resor.

Har du något ansvar för vilka du tar emot som gäster?

— Det måste ligga på distrikten och kommunföreningarna att kontrollera.

Kristian Aronsson ställer sig dock frågande till att det är distriktet som ska kontrollera de som besöker parlamentet.

— Det ter sig konstigt. Det var ju så noga att i god tid lämna in deltagarförteckning och personnummer så jag tolkade det som att man skulle göra bakgrundskontroller. Att överlåta säkerhetsbedömningen till någon annan tycker jag låter lite konstigt, sa han efter det extrainkallade styrelsemötet under tisdagskvällen.

Inte glasklart

Annons

Henrik Gustafsson, informationsansvarig för Sverigedemokraterna, ger inte något tydligt besked över vem som bär ansvaret över vilka som besöker EU-parlamentet.

— Det är inte alldeles glasklart då inbjudan kan ligga på EU-parlamentarikern. Precis som förfrågan om besök, med tillhörande gästlista, kan komma direkt från en person som är engagerad inom partiet.

Hur ser partiet på att han fick besöka Bryssel?

— Det medlemsutskottet kommer att titta på är huruvida personen kan vara medlem i partiet eller ej, vilket är den centrala frågan för oss. Hans engagemang inom partiet är frånkopplat frågeställningen som Medlemsutskottet utgår ifrån.

Menar du att det inte finns några problem med att han besökte parlamentet så länge han var medlem?

— Det finns all anledning att också titta närmare på hans besök i Europaparlamentet, men poängen jag gjorde var att det centrala här och nu är att behandla och utreda de uppgifter som framkommit och landa i ett beslut kring hans framtida medlemskap. Alla detaljer och frågor i övrigt kommer också att utredas och hanteras internt.

Någon måste väl ha ansvaret för vem som åker med till Bryssel?

— Vi har inga övriga kommentarer i ärendet, utan du får återkomma i senare skede när ärendet blivit färdighanterat.

Uppgifter till Jönköpings-Posten gör gällande att det var EU som betalade hela resan, flyg, hotell och mat.

— Vi betalade inget alls. Vi fick bidrag från Jönköping men flög från Kastrup, föreningen gjorde en vinst. Jag mins inte exakt hur mycket, men mellan 5 000 och 10 000 kronor tjänade vi på resan, säger en källa.

EU