16-åringen står åtalad för mord eller i andra hand synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. Vid rättegångens slut yrkade åklagaren Linda Schön på att pojken ska dömas till sluten ungdomsvård i tre år. Om han döms får han sitta hela tiden.

– Det är ett tidsbestämt straff, det finns ingen villkorlig frigivning i sluten ungdomsvård, säger Stefan Hell Fröding, pressansvarig på Statens institutionsstyrelse.

– Däremot är det ett kortare straff än motsvarande fängelsedom.

Jönköpings tingsrätt kommer även att ta ställning till vilken roll 16-åringens 14-årige kompis hade i dödsmisshandeln av Gica, men eftersom denne inte är straffmyndig kommer han inte kunna dömas för brott.

I polisförhör har båda pojkarna medgett att de misshandlat Gica, men nekar till att de haft för avsikt att döda honom.

Vården sker inledningsvis på en låst avdelning där psykolog, pedagog och behandlare bedömer vilka behov som finns för vård och behandling. Vilken ungdomsvårdsanstalt 16-åringen kommer att avtjäna sitt straff på är dock inte bestämt.

– Det är Statens institutionsstyrelse som beslutar om placering och det sker ovidkommande av personens bostadsort. Alla anstalter i Sverige står till buds.

Domen mot 16-åringen meddelas klockan 14.