Det där med ”tillbaka” är en sanning med modifikation.

Det bestämdes tidigare att det var här de borde hänga eftersom det är vi som är traditionsbärare från den ursprungliga platsen, Fortifikationen. Tills vidare har de hängt på Högkvarteret i Stockholm, berättar museichef Sven Engkvist.

Målningarna har alltså aldrig befunnit sig på Miliseum. Det var när Högkvarteret byggde om sina lokaler som målningarna blev över.

De är vad som skulle kunna kallas för en blandning av dokumentation och utsmyckning och har alla en koppling till den tidigare myndigheten, Fortifikationen. Till skillnad mot dagens Fortifikationsverket sorterade det under Försvarsmakten och inte under Finansdepartementet. Historiskt sett har man bland annat byggt broar, ritat kartor och anlagt – eller sprängt fiendens – fästningar.

De större målningarna visar olika slag eller militära operationer där organisationen har haft en roll. Exempelvis tåget över Stora Bält, kallad ”Bälten”, eller den från ett av Karl X:s slag i Polen. Det är spännande målningar från en händelserik tid, men det är svårt att se detaljerna.

De är helt enkelt smutsiga av århundradenas damm och tobaksrök. På sikt vill vi konservera dem, men det är dyrt, säger Sven.

Målningarna hänger på väg in till utställningarna om indelningsverket. I samma korridor, men åt museets mer nutida utställningar, hänger några nyare och mer färgglada alster. Det är porträtt av chefer på Fortifikationen.

Vi tycker att de är dekorativa, och så är det roligt att få föra traditionen vidare, säger Sven Engkvist.