Enligt åklagaren ska 19-åringen ha försökt skada sin far med en kniv/köttyxa i det gemensamma hemmet i Norrahammar i november 2018. I förhören ska modern ha berättat att sonen riktat hot som ”jag ska döda honom”.

Fadern och modern lyckades dock avväpna sonen utan att någon kom till skada. Ändå fanns det en fara för att brottet skulle fullbordas, varför åklagaren ansett att mannen begick gärningen med uppsåt.

Tingsrätten menar att det i förhören inte har framkommit att mannen ska ha utdelat några hugg med kniven/köttyxan och väljer därför att ogilla åtalet.