Skärpta regler för hundägare är inget nytt. Bara för några veckor sedan kunde JP berätta om att det blir totalförbud för hundar på lekplatser och att de måste vara kopplade på skolgårdar.

Nu tas nästa steg och då gäller det hundbajs.

– Vi får in allt fler klagomål på hundägare som inte plockar upp bajset efter sina hundar. Nu måste vi göra något, säger Milou Stercus, hundhandläggare på Jönköpings kommuns tekniska kontor.

Kommunen har lyckats få EU-bidrag för ett pilotprojekt som kan bilda modell för hela EU så småningom. Det handlar om DNA-testning och registrering av samtliga hundar i kommunen. Genom ett DNA-hundregister går det sedan lätt att spåra vilken hundägare det är som inte plockat upp bajset.

– Om bara tekniska nämnden säger ja till projektet kan vi börja redan i vår, säger Milou Stercus.

EU bidrar med 2,3 miljoner kronor, som ska täcka kostnaderna för en projektledare i ett halvår, samt uppbyggnaden av ett datasystem för registreringen.

Säger politikerna ja, måste varje hundägare i framtiden lämna in ett mindre avföringsprov från sin hund till kommunen. Det räcker med ett millimeterstort fekalieprov på en örontops, som läggs i en särskild plastpåse. Påsar, tops och blanketter ska gå att hämta på tekniska kontoret i Jönköping eller på alla kommundelsbibliotek.

När hundbajs sedan hittas är det enkelt att göra en DNA-sökning och hitta den skyldige hundägaren. För den som ertappas väntas böter: 300 kronor vid en förstagångsförseelse och så mycket som 1500 kronor vid en upprepad förseelse.

Men är inte detta en väl stor apparat i förhållande till problemets storlek?

– Det är inte vår uppfattning. Däremot kanske vi inte hade haft råd att genomföra det utan EU-bidraget, men nu blir vi ju en modellkommun för alla kommuner inom unionen, säger Milou Stercus.

Det blir inte frivilligt att lämna in avföringsprov till tekniska kontoret. I och med att bestämmelsen skrivs in i den lokala ordningsstadgan måste alla hundägare lämna in ett prov. Proven kontrolleras mot hundregistret.

– Den som inte lämnat in ett prov före årsskiftet påförs en administrativ avgift på 1000 kronor, påpekar Milou Stercus.

Milou Stercus tror att DNA-tekniken på sikt kan göra att fler problem i Jönköping kan lösas.

– Varför måste vi bara koncentrera oss på hundar, egentligen? Om vi får in DNA-prov på alla människor i kommunen skulle vi till exempel kunna adressera problemet med alla tuggummin och allt snus som ligger utanför Juneporten, säger hon.

På tekniska nämndens möte den 8 april ska politikerna ta ställning till förslaget.

Obs. Artikeln är ett aprilskämt.

EU