På Öster kommer det inom några år att byggas hundratals nya bostäder. På ena sidan Odengatan, där gamla Saab ligger, byggs det 260 nya lägenheter. Mitt emot, på andra sidan Odengatan, planeras ett nytt bostadsområde där gamla posten legat med 150 lägenheter. Om ytterligare några år kan med upp till 200 nya lägenheter, stå färdigt i samma område.

LÄS MER Nya bostäder vid gamla postterminalen

Lägenheterna kommer att byggas i och i en ny byggnad bredvid och med en stor gemensam innergård i mitten. Ett gemensamt parkeringsgarage byggs under byggnaden med in–och utfart från Slottsgatan.

Den nya byggnaden ska ligga längs med Änkhusgatan som breddas med tre meter och blir 15 meter bred. I nedre botten finns det verksamhetslokaler och möjligheter till uteservering.

Det är ett gammalt industriområde som nu förvandlas till en blandstad, säger Anders Samuelsson (C).

LÄS MER: Öster kan få sitt första höghus

Här startade exempelvis Lindells Vågfabrik redan 1895. Men enligt planförslaget rivs Vågfabriken. Däremot ska Saabs gamla fabrik bevaras.

Jönköpings läns museum har bedömt det så att både Saabs fabriksbyggnad och Vågfabriken har så stora kulturhistoriska värden att de bör bevaras.

Varför ska Vågfabriken rivas?

Saabs stora gula 50–talsbyggnad har stora kvalitéer, tycker vi. Vi river däremot påbyggnaden där Vågfabriken har legat och får på det sättet ekonomi i byggnationen, säger Johan Ljungqvist på Enter Arkitektur.

Hur det blir med det är ännu inte definitivt klubbat. Politikerna i stadsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka ut förslaget om nya bostäder på samråd där både allmänheten och remissinstanser ska få tycka till om förslaget.