– Rektorn i Linderås har utrett möjligheten att flickan ska kunna gå i Linderås skola, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Andersson (C).

Underlaget för ärendet visar att det skulle kosta dubbelt så mycket att låta Melissa Klafver åka till Jönköping fem dagar i veckan för förskoleklass.

– Bara taxiresan skulle kosta en halv miljon kronor per år till Jönköping, pengar som i stället kan användas i verksamheten, säger nämndordförande och fortsätter:

– Det kostar 348 000 kronor per läsår att låta Melissa gå i Linderås med assistent och totalkostnad i Jönköping 790 000 kronor.

Enligt Andersson har rektorn i Linderås sagt att man där kan täcka de behov Melissa Klafvers har, precis som på Kålgården i Jönköping.

– Dessutom har man inte enligt lag någon rätt till skolskjuts i förskoleklass, förtydligar Leif Andersson.

Nämnden avslår föräldrarnas önskan om Kålgårdskolan eftersom det skulle medföra ekonomiska svårigheter för Tranås kommun.