Barn- och utbildningsnämnden avslår nämligen familjens begäran att Tranås kommun ska bekosta dotterns skolgång med utbildad personal tillsammans med andra hörselskadade barn i Jönköping.

Melissa föddes döv. Men tack vare avancerat hörselhjälpmedel hör hon samt använder teckenspråk.

Fram till nu har hon gått på Hagadals förskola och två dagar i veckan, sedan våren 2012, fått åka till Kålgårdens skola i Jönköping.

– Där finns avdelningen Diamanten för barn med hörselskada, berättar mamma Sarita Dellerbring.

En klass med åtta barn och fyra personal som alla kan teckenspråk samt att en av lärarna är döv.

Har utvecklats

Tranås kommun har erbjudit och bekostat Melissa två dagar per vecka på Kålgården eftersom hon låg efter i sin språkutveckling

Skolan i Jönköping har gjort susen.

– Hon har verkligen blommat ut i språk och kommunikation, säger pappa Johan Klafver.

Till hösten väntar förskoleklass och föräldrarna vill då självklart att Melissa ska fortsätta i Jönköping, fast fem dagar i veckan.

När de jämför hur dottern leker i grupp i Hagadal med hörande barn och i Jönköping med hörselskadade - är det vid skillnad.

– Hon hinner inte med de hörande, det går för fort. På Kålgården är hon med i leken hela tiden, säger föräldrarna.

Önskar och vädjar

Trots föräldrarnas önskan och vädjan, och hörselhabiliteringens expert samt lärarna på Diamantens försäkran om hur Melissa utvecklas och borde fortsätta på Kålgården - avslår kommunen ärendet.

– De hävdar att en plats i Linderås skola med en assistent är likvärdigt, säger Johan Klafver.

– Linderås är säkert bra, men inte när man som Melissa kommer ensam med en hörselskada, och vad händer när assistenten är sjuk och ingen annan kan teckenspråk?

Nu går föräldrarna vidare och ska kontakta Skolinspektionen för att fortsätta processen.