Enligt Mikko Viitala uppdagades intrånget i och med upptäckten av ett onormalt stort antal sökningar i företagets system.

– Vår utredning har pågått sedan den 16 augusti och den har visat att obehörig tillgång av information kan ha skett sedan i våras. Vi håller på att titta närmare på det här och utredningen som vi gjort hittills pekar på att informationen som man har kommit åt har använts för att försöka locka över kunder till annan operatör, säger han.

Det misstänkta intrånget har polisanmälts och även rapporterats till Post- och telestyrelsen.

– Vårt främsta fokus har varit att identifiera kunderna som berörs och ta kontakt med dem så fort som möjligt, säger Mikko Viitala.

TT