Elmia Garden är en fackmässa för trädgårdsbranschen. Under två dagar samlas 3 000 personer för att ta del av årets nyheter. Många av besökarna är i grunden beslutsfattare inom branschen och hör till den lilla skara som bestämmer vilket sortiment som ska nå oss konsumenter ute i butikerna. Med andra ord är Elmia Garden en viktig arena för affärer. Men mässan innehåller också lättsammare inslag som presentationen av årets perenn, eller årets fleråriga växt om man så vill. Bakom utnämningen står Sveriges perennodlare och för handlarna får utnämningen ofta stor betydelse under det kommande året.

Den vita skogsastern växer vilt i skogar i Nordamerika och är hittills inget vanligt inslag i våra svenska trädgårdar. Som perenn har den många fördelar. Den kan odlas i hela landet, blommar sent in på hösten och ogillas dessutom av så väl rådjur som harar. Samtidigt lockar den till sig både fjärilar och fåglar.

– Bryter man inte av blommorna kommer fåglarna hela vintern och snappar frö efter frö, säger Karin Berglund, trädgårdsförfattare och fotograf, som var den som fick äran att presentera årets perenn.

Förutom årets perenn presenterades även årets frönyheter under onsdagen. I morgon torsdag fortsätter mässan med nya föredrag och trendspaningar.

Aster divaricatus

Vit skogsaster, eller Aster divaricatus som den heter på latin, blommar under perioden augusti ti..

Aster divaricatus

Vit skogsaster, eller Aster divaricatus som den heter på latin, blommar under perioden augusti till oktober. Aster kommer från grekiskan och betyder stjärna. Den är i grunden en lättskött perenn som pryder rabatterna med små vita blommor när den slår ut. Allt eftersom plantan åldras blir blommorna något större och får en violett rodnad.