– Det är underbara människor som jag haft förmånen att komma nära då jag arbetat med dem, säger hon.

Det var när diktaturen föll som fler sociala problem uppdagades i Rumänien. Ett av dem handlade om romerna.

I början av 1990-talet var Ligia Pintican Englöf med om att starta stiftelsen Casa Rhema Fundatia Metro Ministries i Rumänien. I tre år var hon volontär i det projekt som startats i staden Sighisoara.

Hon bytte sedan inriktning i yrkeskarriären från ekonom/banktjänsteman till socialarbetare.

Något som gjorde att hon fick jobb inom projektet i Rumänien.

Det gick ut på att erbjuda de romska barnen förskola och även läxhjälp efter grundskolan.

– Föräldrarna kan varken skriva eller läsa och har inte tillräcklig kunskap för att hjälpa. Det gör att många barn inte fullföljer skolan utan hoppar av. Därför behövs vår stöttning, säger hon.

I Habo är de romska tiggarna utanför livsmedelbutikerna ett relativt nytt fenomen. Ligia Pintican Englöf anser, trots sin kännedom om romer, att man inte ska ge några pengar till dem.

– Det hjälper inte för det bidrar enbart till att de fortsätter med sin livsstil att tigga. De romer jag pratat med i Jönköping säger att de tjänar från 300 - 1000 kronor per dag.

– Låt oss säga att denne får in 300 per dag. Det gör 9000 kronor i månaden. Det ska jämföras med en lärare som tjänar ungefär 2400 kronor i månaden i Rumänien. Det gör att tiggarna inte vill sluta. De tjänar för bra på det och blir professionella tiggare, säger hon.

Ligia Pintican Englöf anser istället att tiggeri borde förbjudas i alla länder inom EU.

– EU borde satsa på att ge dessa människor stöd och utbildning annars kommer de fortsätta att tigga. Det skulle även vara bra att ge stöttning åt företag som anställer dem. Deras arbetsmoral är låg och de behöver pushning för att jobba hårt.

– En hel del köper och säljer saker för att få pengar. De är ofta väldigt duktiga på att göra blomsterdekorationer, arbeta i metall, göra stuprör, korgar eller borstar, säger hon.

Enligt Ligia väljer många romer den enkla vägen. Något som enligt henne beror på att ett dåligt självförtroende.

– Vi har jobbat hårt i projektet med att få dem att tänka om. Vi ser också en ändrad attityd hos de som vi tagit hand om och som nu är vuxna idag. De inser vikten av att arbeta. Dessa kan också läsa och skriva och överför då sina kunskaper till sina barn, säger hon.

Hennes ögon lyser också upp när hon berättar om en av eleverna.

– Han har lyckats väl och är idag professor vid universitetet i New Delhi. Det är jätteroligt och visar vad utbildning kan göra för en person, säger hon.

I Sverige är det många hjälper tiggarna på olika sätt.

– Det är en ny företeelse som många tycker är spännande. Men när det gått en tid kommer det att bli konflikter och motsättningar. Så har det nämligen blivit i många andra länder, säger hon.

De svenska myndigheterna måste nu fundera på vad det kan hjälpa med enligt Ligia:

– Ska romerna integreras i Sverige eller ska man erbjuda och hjälpa Rumänien att bygga upp sitt socialsystem, vuxenutbildning och administration för myndigheter? Det tål att tänkas på.