Även de rödgröna partierna har i sitt budgetförslag lyft frågan, och nu ser Alliansen att det finns en möjlighet att politiskt komma överens och skapa en stabilitet och arbetsro kring Kulturhuset, till gagn för kulturlivet i kommunen.

– Kulturlivet fullkomligt spirar på Kulturhuset och vi ser en verksamhet som fungerar mycket bra. Mycket av det vi diskuterade 2013 har infriats och därför tycker vi att Kulturhuset även i fortsättningen ska drivas av en ideell förening och den betalar hyra i enlighet med kommunens principer, säger Simon Rundqvist.

Från Kulturhusets sida är man givetvis glada, om än aningen försiktigt glada.

– Vi är givetvis optimistiska till att man river upp det förhastade beslutet som togs i april förra året och kommer självklart att granska det här förslaget, säger Sebastian Dahlander på Kulturhuset.

– Vi kommer även att ha en egen presskonferens på Kulturhuset klockan 14.00 på onsdagen.