Och utvecklingen innebär att 40 rum kommer att renoveras och att 35 nya rum byggs på vinden, i de gamla Frumurarlokalerna.

Totalt handlar det om en investering på knappt 40 miljoner kronor.

Det är hotellkedjan Elite och fastighetsägaren Pandox som står bakom investeringen, säger Carl-Henrik.

Frimurarna har haft sina lokaler högst upp i Stora Hotellet sedan 150 år tillbaka. Verksamheten avslutades 2013 och återupptogs i nya lokaler på Norra Strandgatan på våren 2014.

Och nu kommer lokalerna att göras om till fräscha hotellrum.

Det handlar om en yta på 1100 kvadratmeter på vinden som kommer att byggas om till 35 rum, säger Carl-Johan.

Några speciella teman i åtanke?

Vi har gjort några provrum som vi tittar på.

När kommer allt att stå klart?

Vi tar det lite i etapper och de första etapperna beräknas vara klara på sensommaren, runt den första september. Sedan pågår arbetet i ytterligare ett par månader.