Jönköpings-Posten har skrivit om kritiken i omgångar. I augusti protesterade drygt 70 privatpersoner i en skrivelse till politikerna i kommunfullmäktige mot den föreslagna trafiklösningen.

355 personer har nu skrivit under en protestlista mot lösningen.

”Tenhults invånarantal väntas öka med 1/3 (cirka 1000 personer) i och med exploateringen av Herrgårdsgärdet (cirka 300 nya fastigheter). Vi vill att kommunen investerar i en långsiktig och säker trafiklösning till och från Herrgårdsgärdet och väljer en annan lösning än att sila trafiken genom befintliga villagator. Detta till gagn för såväl de nya fastigheterna som de befintliga intilliggande fastigheterna.” Så står det överst på protestlistan, som alltså har lämnats över till Anders Hulusjö (KD), ordförande i kommunfullmäktige.