Nästa år firar stiftelsen bakom anläggningen med den storslagna vyn ner mot Vättern 50 år. Sedan 1966 har Wettershus inbjudit till retreater året runt för människor som längtar efter mening och sammanhang i tillvaron, i en ekumeniskt kristen och meditativ miljö. Allt började med konstnären Gunnar Silo som föll för platsen i början av 60-talet, och köpte loss marken där han byggde sin ateljé och sommarbostad. När Gunnar Silo avled förvandlades byggnaden till det nuvarande gästhemmet. Hans fru Mias tankar om att använda gården till något gott hade då mött missionspastorn John Steiners vision om en retreatplats.

Wettershus håller retreater med en andlig vägledare varje helg året runt, och i mån av tid enskilda gäster som söker avskildhet och rekreation. Församlingsgrupper och arbetslag välkomnas också för överläggningar och retreater.

– När man anmäler sig till en reatreat här, börjar man alltid med en gemensam måltid på torsdag kväll. Då inträder tystnaden, som inte bryts förrän söndag lunch när helgen avslutas. Det händer något med oss när vi går in i tystnaden som vi tappar bort i vårt uppkopplade samhälle, säger Daniel Wramhult, pastor och föreståndare för Wettershus sedan i höstas.

Han utvecklar sina tankar:

– När man är tyst skärps sinnena, man hör vad man själv tänker. Och det kan även kännas jobbigt. Hit kommer hela skalan från den ultrareligiöse till den som säger sig längta efter "något större".

Under en retreat ramas dagarna in med tre så kallade tideböner som deltagarna ber tillsammans vid bestämda tider på morgonen, mitt på dagen och på kvällen - med förebild från de tidigaste klostren. På morgonen väcks deltagarna klockan åtta av sång och klockringning utanför rummen av gårdens volontärer. Under dagen hålls sedan bibelmeditationer eller undervisning efter ett särskilt tema, med inspiration från den katolska jesuitordens grundare Ignatius av Loyola.

– Vi har bibelmeditationen som grund, där deltagarna försöker föreställa sig själva i berättelsen. Då kan det hända en massa saker, och man lär sig att lyssna på sina känslor. Det handlar mer om att bibeln läser mig än tvärtom, och faktum är att detta ofta fungerar väldigt bra för människor som inte har någon uttalad kristen tro, säger Daniel Wramhult.

Fakta: Wettershus

Den ekumeniskt kristna stiftelsen Wettershus kan ta emot fjorton gäster, vilket innebär en famil..

Fakta: Wettershus

Den ekumeniskt kristna stiftelsen Wettershus kan ta emot fjorton gäster, vilket innebär en familjär enkelhet under retreaten. Vid måltiderna sitter man runt ett och samma långbord och skickar maten till varandra. Församlingsgrupper och arbetslag välkomnas också för överläggningar och retreater. Den första retreaten på Wettershus anordnades 1966, vilket gör den till Sveriges näst äldsta retreatgård. Med åren har gården byggts ut, och har numera flera byggnader för att svara upp mot dagens behov.

Annons

I dag består Wettershus av flera byggnader. I de 14 enkelrummen med vidunderlig utsikt, kan deltagarna också dra sig tillbaka för reflektion under den fria tiden.

– Jag brukar säga att man alltid åker ensam på retreat. Det är också en stark rekommendation att stänga av mobilen och andra uppkopplingar. Knäpper man på den under en retreat tar man tre steg tillbaka, menar Daniel Wramhult, som själv leder fyra av reträtterna under året.

Gården är utöver deltagaravgifterna beroende av insatserna från ett 70-tal volontärer och de frivilliga ekonomiska gåvorna. Två anställda husmödrar ansvarar för matlagningen på plats i huvudbyggnadens kök.

Alla ärligt längtande människor är välkomna till en retreathelg - men i vissa livsskeden kan det vara klokt att avstå. Som när man befinner sig i svår sorg eller stark psykisk press.

– Då kan det komma upp saker till ytan som blir för tunga. Och det har hänt att folk har avbrutit och åkt hem.

– Samtidigt finns hela tiden möjligheten till själavårdande samtal med vägledaren. Då gäller det att vara försiktig, ställa frågor och visa respekt, för varje människa är helig mark. Historiskt har frikyrkligheten ibland varit katastrofalt dålig på detta, genom att klampa in i människors liv.

Nedanför annexet finns också den nyanlagda trädgården Gröna Ängar, med olika "rum" dit deltagarna kan söka sig och hämta kraft.

Daniel Wramhult tror att det ökande intresset för retreater också är ett gensvar på dagens stressade samhälle.

– I tystnaden kan du urskilja vad som är vad i ditt liv, och vad du ska göra åt det. Som vägledare ser och hör man att mycket händer hos deltagarna i tystnaden. Man märker att saker och ting bottnar.

Fakta: Retreat

Ordet retreat eller reträtt betyder att dra sig tillbaka. Förebilden är Jesus som enligt evange..

Fakta: Retreat

Ordet retreat eller reträtt betyder att dra sig tillbaka. Förebilden är Jesus som enligt evangelierna ofta sökte sig bort från människorna för att be och vila. I retreaten läggs arbete, almanacka och ambitioner åt sidan till förmån för de andliga behoven. I kristen tradition har retreaten varit en plats där människan ställer sitt liv inför vad Jesus gjort och vem han är. Man bör inte ta med sig arbete som behöver utföras in i retreaten. Dagstidningar och andra media, liksom telefoner läggs åt sidan.