De gamla entréerna till Stadsparksvallen kommer inte att förändras och det betyder att den gamla träfasaden med biljettluckan kommer att vara kvar.

– Den stora grejen är att vi gör en ny läktare som uppfyller Allsvenskans krav, säger verksamhetschef Daniel Håkansson på tekniska kontoret.

Totalt får den ombyggda läktaren 3 000 sittplatser och ungefär 2 600 ståplatser. Under läktaren kommer det bland annat att finnas omklädningsrum, toaletter och utrymmen för media. Stadsparksvallen får också konstgräs.

Klarar den här nya läktaren alla krav som Allsvenskan ställer?

– Så gott som. Men det krävs ett starkare ljus och större utrymmen för bland annat en restaurang på gaveln. Men det har vi sagt att J Södra får stå för, säger Anders Jörgensson (M).

Han var tidigare orolig för att den nya läktaren mot norr skulle ta för mycket utrymme från arboretet i Stadsparken.

– Nu tycker jag att vi har hamnat på en rimlig nivå. Man tar cirka tio meter och det betyder att fyra träd måste bort, säger Anders Jörgensson.

På fredag i nästa vecka söker tekniska kontoret bygglov för den nya läktaren. Det är politikerna i stadsbyggnadsnämnden som ger bygglovet. Byggstarten beräknas till i november och det betyder att J-Södra inte kan spela där. Totalt satsar Jönköpings kommun 46,3 miljoner för att rusta upp Vallen och förbereda den för upprustning till allsvenskans krav.

Har J Södras ledning sett de här skisserna?

– Fritidsförvaltningen gör avstämning bland de berörda parterna och J Södra har varit med i den här processen, säger Daniel Håkansson.

Innan politikerna tar sommarlov ska de klubba igenom ett nytt förslag om var en framtida fotbollsarena ska ligga i Jönköping. Den arenan, säger Anders Jörgenson, ligger minst 15 år framåt i tiden. Beslut som ska tas i kommunfullmäktige i juni ska avsätta mark för en arena. Det områdes som nämnts är Södra Munksjöområdet.