Nerijus Bilevicius ansökte i somras om att flyttas till ett fängelse i hemlandet Litauen. Det beviljade Kriminalvården i februari. Därefter har domen behandlats i Litauen för erkännande och verkställighet.

15 års fängelse lyder nu ett beslut i lokal domstol i Vilnius som har överklagats.

Sedan 2015 finns ett rambeslut inom EU om en förenklad process för att överföra dömda personer till andra medlemländer. Rambeslutet i EU är en princip om ett ömsesidigt erkännande och det bygger på att EU:s medlemsländer ska lita på varandras rättsordningar.

Det är grunden men det finns även viss möjlighet att anpassa straffet i det mottagande landet. Vi har fått ett första besked från en lokal domstol i Vilnius och det är ett straff på 15 år. Men det slutliga beslutet är inte klart. Vi avvaktar tills det kommer, säger Per Henrik Hedbrant, tillförordnad chef för rättsenheten vid Kriminalvården.

Enligt P4 Skaraborg kommer ett beslut på onsdag 14 juni i Vilnius. Tidigast nästa vecka tror Per Henrik Hedbrant att beslutet kan komma till Kriminalvården.

Är skillnaden mellan livstid i Sverige och 15 år i Litauen rimlig?

Vi får ta ställning till det senare. Vi har en möjlighet att avbryta processen och dra tillbaka vårt beslut om överföring.

Om överföringen till Litauen avbryts kan Lisa Holms mördare överklaga beslutet till tingsrätten.

Det finns inga andra liknande fall att jämföra med eftersom lagstiftningen om överflyttning av fångar är ny och det är väldigt ovanligt att livstidsdömda vill avtjäna straffet i annat land.

Advokat Tore Brandtler var familjens målsägarbiträde under mordrättegången.

Jag kan inte tänka mig att svensk kriminalvård skulle godta en sänkning av hans straff till bara femton år. Då kommer man att neka överflyttning till Litauen. 15 år är alldeles för kort tid.

Livstidsstraff i Sverige betyder att den dömde efter tio år kan ansöka om tidsbestämning av straffet.

Praxis idag är idag att livstidsdömda får en tidsbestämning på cirka 24 år, vilket i praktiken betyder att man sitter inlåst i 18 år eftersom man släpps ut efter två tredjedelar av tiden.

Tore Brandtler har fortsatt kontakt med Lisa Holms anhöriga.

De hörde av sig till mig redan när han ansökte om att få bli förflyttad till Litauen. De var oroliga för att straffet skulle sänkas.

Men du är rätt säker på att Kriminalvården kommer att säga nej till överflyttning till 15 års fängelse?

Ja jag kan inte få in i min skalle att man skulle godta en sådan strafflindring. Också med tanke på den starka opinion som fanns kring detta fallet.

Han har själv ingen erfarenhet av fall där den dömde begärt överflyttning till annat land.

Men det finns vissa fördelar med att man är i sitt hemland där man kan språket och kan ta emot besökare. Samtidigt kan förhållandena i fängelset vara värre än i Sverige.