Totalt är det sex skickade brev som skickades hösten 2019 som har utretts. I breven har formuleringar som "åklagaren ska suga min kuk", "äta min skit", "hora" och "Hitler" bedömts som tillräckliga för att klassas som brottsliga.

Eftersom det rör sig om flera brev har Jönköpings tingsrätt kunnat döma mannen för brottet förgripelse mot tjänsteman i stället för förolämpning eller ofredande.

Utredningen om det grova bedrägeriet ledde till att mannen dömdes till tre och ett halvt års fängelse. Brottet förgripelse mot tjänsteman innebär vanligen dagsböter och tingsrätten anser därför att domen ska inkluderas i det redan utdömda fängelsestraffet.

Eftersom hotet var riktat mot en åklagare som arbetar i Jönköping så har brottsutredningen på grund av risken för jäv utretts av åklagarkammaren i Norrköping.