LÖRDAG DEN

Redan idag dör 700 000 personer världen över varje år på grund av antibiotikaresistenta bakterier - ofta helt vanliga sjukdomar som på grund av överanvändning av antibiotika utvecklat resistens, och därmed återigen blivit farliga.

Inom kort kommer antalet dödsfall att räknas i miljoner. Resistensen innebär nämligen att den moderna sjukvården förlorar ett av sina främsta verktyg.

RUTINMÄSSIGA

I underutvecklade länder väntas situationen bli ännu värre.

Orsakerna är många. Antibiotika överanvänds i jordbruket i stora delar av världen, och i många länder kan läkemedlet köpas fritt över disk.

I Sverige tar både jordbruket och sjukvården ett stort ansvar, men användningen är fortfarande för hög. Inget landsting klarar målet om 250 recept per tusen invånare och år.

FREDRICK FEDERLEY

Johan Enfeldt, landstingspolitiker för Liberalerna i Uppsala, förespråkar en antibiotikamiljard till landstingen, för att få ner förskrivningen.

Även Otto Cars, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala Universitet och grundare av ReAct, en aktionsgrupp för minskad antibiotikaanvändning, har många bra förslag. Han vill till exempel att antibiotikafrågan ska ses som en biståndsfråga.

Idéer saknas inte. Snarare fattas insikten om allvaret.

Antibiotikafrågan måste upp på bordet i såväl landsting som riksdag, i EU och i globala organ. Annars är det snart ingen överdrift att en lunginflammation kan vara livsfarlig.