Antalet patienter på akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt prognosen kommer uppemot 50 000 patienter att passera under 2016.

Personalen är hårt belastad och lokalerna är sedan ett antal år tillbaka undermåliga, av inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Nu har regionpolitikerna beslutat att lägga nästan tio miljoner kronor på en upprustning. Detta för att åtgärda det absolut nödvändigaste i väntan på att en helt ny akutmottagning byggs framöver.

Ett till så kallat triagerum ska byggas, där en första bedömning och undersökning görs. Idag finns endast ett sådant rum, vilket bromsar patientflödet. Triagerummen ska även gå att använda som behandlingsrum.

Det ska även byggas ett isoleringsrum med sluss och egen toalett. Detta för att minska risken för smittspridning. Ett ökat hot mot sjukhusen är utbredningen av multiresistenta bakterier.

Personalen gör ett jättejobb redan nu med att upprätthålla hygienen. Men med ett regelrätt infektionsrum minskar risken att andra patienter kommer i kontakt med en smittad patient, säger Britt-Marie Persson, verksamhetschef vid akutkliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Även barnakuten kommer att byggas om.

Antalet patienter ökar framför allt på barnakuten. Här behövs det fler undersökningsrum, säger Britt-Marie Persson.

Idag finns tre undersökningsrum på barnakuten. Nu byggs ytterligare två stycken, med toaletter vilket saknats tidigare. I de nya rummen ska bedömning och behandling utföras. Barnen ska även kunna övervakas några timmar i rummen för att undvika inläggning på vårdavdelning.

I byggplanerna ingår även ett nytt rum för ambulanspersonalen där de kan sköta dokumentation och förvara läkemedel.

Verksamheten kommer att fortgå som vanligt under ombyggnationen. Arbetena delas upp i etapper för att störa så lite som möjligt.

Upphandlingen beräknas ske i februari och mars nästa år med en byggstart tidigast i april, säger Tomas Calmviken, fastighetschef vid regionfastigheter.

Målet är att ombyggnationen ska vara klar någon gång under hösten 2017.

Det blir en bättre arbetsmiljö och en högre patientsäkerhet i och med ombyggnationen. Det är ett steg i rätt riktning, säger Britt-Marie Persson

Samtidigt påpekar hon att upprustningsbehovet på sikt är mycket större. Idag finns det exempelvis endast ett rum med toalett i de 20 rummen på akutmottagningen.

I den nya översiktsplanen som i regionfullmäktige i somras ingår som en första etapp att bygga ett helt ny huskropp, Hus D1, som ska frigöra yta i huvudkomplexet på Länssjukhuset Ryhov. Hus D1 ska bland annat innehålla en ny akutvårdsavdelning med 48 vårdplatser.

Tanken i översiktsplanen är att det ska byggas en helt ny akutmottagning i huvudkomplexet. Men här finns alltså ännu inget poltitiskt beslut.

En ny akutmottagning skulle om allt klaffar kunna vara färdigbyggd om 8-10 år, säger Tomas Calmviken,