Annons
Vidare till jp.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Äldre ska inte hamna i ett digitalt utanförskap

DEBATT. Pandemiåret har varit en mycket utmanande tid för alla. Trots detta har erfarenheterna bidragit med ökade insikter kring hur vi, med hjälp av ny teknik och digitaliseringens möjligheter, kan skapa ett hållbart samhälle för våra kommuninvånare. Samtidigt tar vi med oss lärdomar att det finns det dem som hamnar utanför i en värld där allt mer flyttar online.

Rapporter från olika instanser, bland annat Internetstiftelsen, visar på att en större grupp av de digitalt exkluderade är våra äldre. Det handlar dels om bristande kunskap, bristande tillgång till teknik, känslan av otrygghet, men även andra faktorer som påverkar den digitala delaktigheten. En viktig del i vårt arbete är att värna om våra invånares demokratiska rättigheter, även inom det digitala samhället.

För den enskilde innebär digitaliseringen ökad möjlighet till trygghet, delaktighet, självständighet och aktivitet. För våra kommunala verksamheter bidrar den till hållbara och attraktiva arbetsplatser, med en effektiv verksamhet av hög kvalitet. För vår kommun innebär tillgången till ny teknik att bland annat äldreomsorgen står bättre rustad inför kommande utmaningar.

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har ringat in en del prioriterade områden där kommuner, med hjälp av välfärdsteknik ska kunna bidra till förbättrade arbetsvillkor för anställda samt ökad trygghet och självständighet för våra äldre med positioneringslarm, digital tillsyn, digitala lås, läkemedelsautomat, digital inkludering, utbildning i förändringsledning, utbildning i upphandling, informationssäkerhet, med mera.

Vi moderater och kristdemokrater anser att det digitala utanförskap som omfattar många äldre är en mycket viktig fråga som kräver handling. Vi har därför nu föreslagit att Jönköpings kommun tar fram en plan med åtgärder för att motverka detta utanförskap. Målet är en win-win situation där den äldre kan ta del av digitala tjänster som underlättar vardagen på olika sätt. Samtidigt kan våra verksamheter i kommunen dra verklig nytta av att så många som möjligt tar del av digitaliseringen.

Det finns också andra grupper i samhället, än äldre (65+), som omfattas av det digitala utanförskapet, men i vår motion till kommunfullmäktige har vi valt att avgränsa till äldre i detta skede. Vi är dock övertygade om att förslag som kommer fram säkert kan appliceras för andra i ett senare skede.

Alla talar idag om digitalisering men vad menar man då och vad är det som egentligen ger effekt? I bakgrunden finns välfärdsutmaningen som uttrycker relationen mellan skatteintäkter till det offentliga och de behov som vi önskar ska tillgodoses i form av skola, vård och omsorg. Under de kommande tjugo åren ökar behoven snabbare än skatteintäkterna. Det blir färre som arbetar och ska försörja allt fler som dessutom blir äldre. Alltså måste vi kunna leverera mer med bibehållna resurser.

Det innebär att vi inom dessa verksamheter delvis måste ändra arbetssätt och ta hjälp av ny teknik och låta system sköta administrativa uppgifter. Ny teknik möjliggör också för individen att till exempel kunna hantera sin sjukdom på ett mer självständigt sätt. Då är det viktigt att så få som möjligt hamnar utanför och kunna ta del av detta för att höja livskvaliteten.

Thomas Bäuml (M)

Ledamot i Äldrenämnden i Jönköping

Simon Löfgren (KD)

2:e vice ordförande i Äldrenämnden i Jönköping

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel