Länets pensionärsorganisationer har ställt frågor inför valet till alla partier i regionen, bland annat om särskilda äldremottagningar. De har listat hur den särskilda verksamheten som finns idag med fungerar och kom fram till att det är stora skillnader och att det inte fungerar bra överallt.

Inte lika överallt

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, har skrivit en motion om att ett förbättringsarbete måste organiseras och struktureras jämställt på alla vårdcentraler och föreslog att det ska utredas.

Mikael Ekvall (V) tackade särskilt Liberalerna för stödet för motionen.

Foto hallpressen Inger Abram Ohlsson

– Det betyder inte att det måste se likadant ut på alla vårdcentraler, men vissa grunder måste uppfyllas. Det ska vara en fast vårdkontakt som man kan ringa utan krångliga knappval, säger Mikael Ekvall.

Kan bli bekymmer

Motionen fick stöd av av S, MP men också av SD och Liberalerna. Mia Frisk (KD) framhöll att det redan finns en bra verksamhet och hon läste högt ur regelboken för att visa att kraven uppfylls bland annat genom en fast vårdkontakt. Helena Stålhammar (C) var frågande till vad som avses med äldremottagningar.

– Vad är äldre, vilka räknas in, även de äldre som är sällanbesökare? Det kan vara bekymmer för vårdcentralerna att få ytterligare pålagor, sa hon.

L vill utreda

Alliansen är splittrad i frågan och Jimmy Ekström (L) sa att Liberalerna redan 2012 föreslog särskilda äldremottagningar.

Jimmy Ekström (L) vill att äldremottagningar ska utredas.

Foto Bodil Molin

– Vi vill ha den här utredningen och jag är inte övertygad om att det ska vara för äldre med specifika behov, utan man kan se på åldrandet som man gör med barn. Vi behöver kanske se på vad livet gör med en som helhet, att det också kan gälla stöd för att behålla funktioner och livskvalitet.

"Har inte lurat dem"

Centerpartiet beskylldes i debatten för att ha lurat pensionärsorganisationerna eftersom svaret till pensionärsorganisationerna var att de är för äldremottagningar, när de sedan inte röstar för motionen att utreda dem.

– Vi har inte lurat dem, det är en bra inventering som de gjort och vi är för att utveckla vården för äldre. Men vad vi kallar det är inte det viktigaste, sa Helena Stålhammar.