Huskvarna

Lynn Carlsson (S) föreslog i en motion till politikerna i kommunfullmäktige i augusti i år att prova enklare saker innan man bygger en ny väg över bland annat åkermark för att avlasta sommartrafiken på Brahegatan. De två senaste somrarna har det bara varit tillåtet för personbilar att parkera längs med Brahegatan och det har gjort att trafiken har flutit på bättre. Nu har tjänstemännen funderat över politikernas beslut.

– Nu tar vi ett större grepp och förbjuder all parkering längs med Brahegatan. Sedan får vi utvärdera det här och se om det räcker istället för att bygga en ny väg, säger Henrik Zetterholm. Han ser flera fördelar med parkeringsförbudet.

– Det blir större utrymme på Brahegatan, det blir inte lika trångt och stökigt. Personbilarna och den tunga trafiken finns kvar men bilarna behöver inte krypa fram, säger Henrik Zetterholm. Det enda undantaget mot parkeringsförbudet blir för rörelsehindrade.

Var ska alla turister som kommer till Gränna parkera?

– På torget och nere vid hamnen. Egentligen skulle det behövas fler parkeringsplatser men det är inte så lätt att hitta den ytan i Gränna. Vi tror inte på infartsparkeringar. Kanske kan vi lite mer obebyggd mark i hamnen men då blir det mindre park. Det är inte så lätt att återställa det 20–tal p–platser som försvinner från Brahegatan, säger Henrik Zetterholm.

Uppdraget att först pröva om parkeringsförbudet gör trafiksituationen bättre i Gränna kommer från kommunfullmäktige.

Om utvärderingen visar att det blir bättre flyt på trafiken genom Gränna bygger inte kommunen den omdiskuterade vägen mellan hamnen och Skiftesvägen då?

– Huvudsyftet med den södra infarten har varit att försöka hitta ett bättre sätt att hantera trafiken mot hamnen och parkeringsförbudet löser inte detta. Trafiken blir lika intensiv i framtiden också. Vill man dessutom bygga fler bostäder så skapar det fler gator och vägar och mer trafik. Man löser inte den problematiken med ett parkeringsförbud på Brahegatan, säger Henrik Zetterholm.

Anders Samuelsson (C) tror att parkeringsförbudet bara är en liten del av den stora problematiken. – Strategin är nu att göra detaljplanen klar för det nya bostadsområdet och där ingår en del av vägen. När det blir klart kanske till sommaren då får man diskutera vägfrågan igen. Man måste ju ha en väg till bostadsområdet. Sedan kan man ju testa olika lösningar på Brahegatan, säger han.