Allt färre människor lyckas ta sig in i Europa och vidare till Sverige. Det visar Migrationsverkets senaste prognos för de närmsta åren. År 2016 väntas 34 500 personer ta sig till Sverige. Det är nästan en halvering jämfört med Migrationsverkets prognos i april då 60 000 personer väntades ta sig till Sverige i år.

3000 ensamkommande barn väntas söka asyl i Sverige under 2016.

Redan i april sänkte myndigheten kraftigt prognosen över hur många personer som väntas komma till Sverige i år.

Prognosen för 2017 är mer osäker och Migrationsverket har satt ett högre planeringsscenario på 51 000 asylsökande till Sverige varav 4 500 ensamkommande barn.

"Flyktingkrisen fortsätter"

Enligt Migrationsverket är det gränskontrollerna i EU och enskilda medlemsländer, inklusive Sverige, som gör att färre söker asyl i Sverige. Genom att införa tillfälliga uppehållstillstånd har Sverige under tre år lagt sig på en miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner och färre kommer att söka asyl i Sverige framöver.

Men även om färre personer lyckas ta sig till Sverige är drivkraften att söka skydd fortfarande stor.

Den internationella flyktingkrisen fortsätter, även om den blir mindre påtaglig för oss här i Sverige då färre människor kommer att nå våra gränser, säger Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket

Mindre behov av boenden

Behovet av boenden har minskat under våren och väntas fortsätta göra det under hösten, tillskillnad från vad som bedömdes i .

Med färre asylsökande till Sverige minskar också behovet av boendeplatser, och minskningen kommer troligtvis fortsätta under hösten, säger Anders Danielsson.

Att färre flyktingar kommer till Jönköping innebär att det finns tid och möjlighet att arbeta mer långsiktigt och med fokus på kvalitet.

Nu börjar det långsiktiga arbetet. Förra hösten var det ett extremt högt mottagande, nu jobbar vi med längre processer, säger Åsa Jonsson Sköld, flyktingchef i Jönköpings kommun.

Färre ensamkommande

Förra året kom det 337 ensamkommande barn till kommunen, hittills i år har det bara kommit 19 barn. Hon bedömer att ungefär 40 ensamkommande kommer till kommunen i år.

Det innebär att vi får ytterligare tid att jobba med kvaliteten i verksamheten på olika sätt.

När det handlar om arbetet med ensamkommande är det mycket kommunen inte hunnit med tidigare som de nu gör i efterhand.

Vi har boenden där det fortfarande bor flera ungdomar i samma rum. Vi jobbar med att få till fler boenden. Och vi arbetar med kvaliteten på de olika boendena, säger hon.

När färre flyktingar kommer minskar behovet av akuta evakueringsplatser och bilhallen i Jönköping, , har nu avvecklats som evakueringsboende.

Tanken är att lokalen i stället ska användas för mottagandet av kommunanvisade nyanlända.