De allra flesta som söker assistansersättning får inte det, något . Knappt en av fem får ja på sin ansökan numer, i januari var det bara 14 procent som beviljades ersättning.

Försäkringskassans tuffare tag när det gäller assistansersättningen har fått hård kritik.

Vi kräver ett nödstopp, sa Lars Winborg, kanslichef för HSO Jönköpings län i november förra året.

Han menade redan då att inga fler indragningar av statliga assistanstimmar borde få göras innan en stor översyn gjorts.

Personer som är i behov av assistans ska självklart få det. Det hade varit fruktansvärt om så inte var fallet. Vi vill bara minska risken för att pengarna ska hamna i fel händer, svarade Monica Svanholm, områdeschef för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Men än har inget konkret hänt. Många får fortfarande avslag.

Regeringen har sedan i våras gett Försäkringskassan i uppdrag att utreda om de många avslagen, som backas upp av vägledande domar, gör att lagen inte uppfyller sitt ursprungliga syfte. I våras gick flera partier ut och krävde en lagändring för att de personer som behöver assistans verkligen ska kunna få det med statliga medel.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) har bett att få in en rapport från Försäkringskassan efter sommaren.

Självklart kommer jag att vara öppen för lagändringar, om jag ser i de här analyserna att man kan se ett tydligt mönster av effekten av de här domarna, om man kan se att verkligheten har förändrats i förhållande till lagens intentioner, säger hon till Ekot.

Vi ska se till att människor får de pengar de har rätt att få, men vi ska också se till att de som inte har rätt till pengar inte får det, sa hon.

Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler tog upp det här .

Att vi nu avslår det handlar inte om att vi inte tycker att den enskilde har behov av både stöd och hjälp av olika slag. Vi ser i de ansökningar som kommer in till oss, och där vi ger avslag, att väldigt många har ett omfattande behov av hjälp. Men när kommuner och landsting är ansvariga då kan inte vi bevilja assistans hur gärna den enskilde än vill det, säger hon i programmet.

Och hon medger att hon också tycker att regelverket är snårigt.

Det handlar om ett kantigt system där enskilda människors privatliv ska mätas och vägas och föras in i ekonomiska beräkningar. Det är svåra bedömningar.