Den tilltänkte ordföranden har under det senaste året arbetat med skogs- och viltfrågor i länsförbundsstyrelsen. Till de tidigare uppdragen hör förtroendeposter inom Södra och länets älgförvaltning. Anders Friberg har också, under flera år, arbetat som företagsledare inom teknikbranschen.

Det står jord- och skogsägare i presentationen från lantbrukarnas riksförbund. Enligt Anders själv är det främst skogen han satsar sin tid på:

Det känns mycket hedrande att ha blivit tillfrågad om uppdraget som ordförande för LRF Jönköpings län. Året som jag har bakom mig i regionstyrelsen har varit inspirerande och lärorikt.

Friberg ser nomineringen som ett kvitto på att han har varit med om att lyfta de frågor som han själv och styrelsen har arbetat med.

Medlemsnytta och lönsamhet i våra företag i det gröna näringslivet ligger högt upp på min agenda, säger han i ett pressmeddelande.

Från tidningens sida har vi träffat på Anders i form av engagerad fiberförespråkare i kommunens östra fiberförening. Det är till honom de bredbandsintresserade i Krängshultområdet ska vända sig till.

Läs mer:

Vi ringer för att fråga närmare om ordförandeskapet.

Nja, det får nog vänta. Jag vet ju inte om jag blir vald, svarar han.

Att det skulle bli aktuellt med en ny ordförande för länets LRF framgick strax före jul. Då meddelade nuvarande ordföranden, 56-åriga Mikael Bäckström från Aneby, att han inte tänkte ställa upp för omval. Bäckström har varit ordförande sedan 2005 och ska nu ägna sig helt åt sin mjölkgård i Vireda.

Läs mer:

Ytterligare ett par nya medlemmar nomineras till styrelsen; Karin Nalbin, mjölk och köttproducent från Bjurbäck i Mullsjö kommun, samt Mikael Wik, kyckling-, mjölk- och energiproducent från Adelöv i Tranås kommun.