Namn: Angelica Lundberg.

Ålder: 37.

Ort: Mullsjö.

Parti: Sverigedemokraterna.

Vad har du gjort i sommar?

Sommaren har mest bestått av valkampanjande och förberedelser inför valet men jag har även hunnit med att njuta av det vackra vädret.

Varför är du engagerad inom politiken?

Sverige har länge varit på väg åt fel håll och när jag fick barn kände jag att det var min plikt att skapa en bra framtid för dem. Min generation spås bli den första som lämnar över ett land till våra barn i sämre skick än det vi fått ärva av våra föräldrar och det tänker jag inte acceptera. Jag vill att mina barn och deras barn ska växa upp i ett tryggt och sammanhållet land.

Vilken fråga brinner du mest för?

Tryggheten. I dag avstår nästan var tredje kvinna från att gå ut på kvällen på grund av otrygghet. 2016 utsattes 14% av alla tjejer i åldern 16-24 år för sexualbrott och risken att utsättas ökar. Människor dör i väntan på vård och våra äldre tas inte hand om på det sätt de förtjänar. Sverige ska vara ett tryggt land utan bilbränder, gruppvåldtäkter och stenkastning mot polis.

Vilken blir den viktigaste frågan nästa mandatperiod?

Lokalt blir det att få ordning på ekonomin i kommunen. Det kommer ta tid att vända den senaste tidens underskott. Istället för att höja lönerna för politiker i toppen och fortsätta med den kostsamma asyl- och anhöriginvandringen till Mullsjö vill Sverigedemokraterna satsa på att stärka kärnverksamheterna, vård och skola.