GENOM ATT

Genom smart kommunikation och uppbackning från kändiseliten har partiets, ur många perspektiv, radikala agenda inte i tillräcklig utsträckning granskats av väljare och media.

Det finns ett överflöd av anledningar till att syna det feministiska missödet. Här är några.

1. Den ekonomiska politiken

Avsaknaden av trovärdig ekonomisk politik är kanske en mer korrekt rubrik.

Förutom att partiet står för en långtgående socialistisk fördelningspolitik och vill fortsätta höja skatterna i landet med världens högsta marginalskatter och avskaffa RUT- och ROT avdragen, vill FI även att försörjningsstöd ska kunna betalas ut till papperslösa. En milt sagt radikal förändring av välfärdsstatens omfattning.

Partiet är också tydligt med att man även är motståndare till den internationella ”nyliberala fria handeln”.

LUF gjorde en förtjänstfull granskning av FI:s samtliga förslag inför valet 2014 för att sammanställa kostnaden för de reformer Feministiskt initiativ önskade genomföra. Förslagens kostnad som inkluderade fantasisatsningar på gratis kollektivtrafik, sex timmars arbetsdag och avgiftsfria genusdagis med mycket mer, landade omkring 500 miljarder.

Den feministiska doktrinen i FI förordar även BNP-måttet ska omfatta ”oavlönat hushållsarbete och omsorg av familjemedlemmar”. Hur ett sådant mått överhuvudtaget skulle utformas har partiet dock inte redogjort för.

2. Sämsta sortens symbolpolitik

Bland partiets tidigare förslag får man intryck av att Feministiskt initiativ är ett parti som inte alltid tycks sträva efter jämställdhet – förslag som exemplifierar partiets auktoritära drag och tron på en stat som bör behandla människor annorlunda givet vilket kön man har.

Partiet föreslog 2014 att program borde utvecklas där män ska omskolas för att förändra sina konsumtions- och transportmönster. FI har även tidigare varit starka pådrivare för en mansskatt.

Partiet förordar klassiska symbolpolitiska förslag som kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser och införandet av en jämställdhetsmyndighet.

Att kvotering i själva verket är motsatsen till feminism, eftersom det innebär att könet faktiskt blir den avgörande faktorn för huruvida någon får ta plats i ett specifikt forum eller inte, skulle aldrig partiet erkänna.

I Stockholm, där FI styr kommunen tillsammans med de rödgröna, har partiet sett till att införa vad de kallar feministisk snöröjning, vilket innebär att cykelvägarna måste skottas innan bilvägarna. Enligt partiet är det här en feministisk åtgärd eftersom fler kvinnor cyklar.

Att det nya arbetssättet orsakade totalt kaos i stockholmstrafiken i vintras när snöfallet var som värst har inte fått partiet att alstra någon självkritik. Feminismen vann ju. På något sätt.

3. Företrädarna

Feministiskt initiativs toppföreträdare imponerar inte.

Foujan Rouzbeh var en av partiets toppkandidater till riksdagen 2014, en kandidat som parallellt med att stå på barrikaderna för feminismen inte tvekade inför att i sociala medier gratulera den vänsterextrema och våldsbejakande organisationen AFA på 20-årsdagen.

Dragningarna till politisk extremism delar hon med partiets talesperson Gudrun Schyman som i sin ungdom var medlem i extrema Marxist-leninistiska kampförbundet.

Partiets enda EU-parlamentariker Soraya Post menar sig vara en stark förespråkare för kvinnors rättigheter, men gifte samtidigt bort sin minderåriga dotter.

4. Vilsen pacifism

I en osäker omvärld är försvarets roll allt mer central för att trygga medborgarna och landet. Det hindrar såklart inte FI från att gå i bräschen för en omfattande nedrustning av försvaret.

Samtidigt uttrycker partiet att man vill komma bort från ”föreställningar om militär säkerhet”. Såklart.

Feministiskt initiativ tvekar heller inte en sekund inför att avskaffa all svensk vapenexport. Den svenska försvarsindustrin är en bransch som idag har omkring 30 000 anställda.

Partiet tycks heller inte se någon problematik med att vilja kapitulera inför brottsligheten – partiprogrammet uppger att FI vill ”hitta andra lösningar än fängelse och inlåsning”.

Om det även innebär att våldtäktsmän ska slippa fängelse i större utsträckning förklarar inte partiet.

ATT DET

Men att Feministiskt initiativ skulle vara en del av lösningen är en chimär.

De är snarare en del av problemet. Ett problem och en politisk kraft som bidrar till ett mer polariserat och splittrat samhälle där friheten minimeras och grupper ställs mot varandra.