Utredningen mot Korsås avbröts idag av visselblåsarfunktionen på kommunen. Vad tänker du om det?

– Det är den bedömning man har gjort och den är naturlig tycker jag eftersom hans anställning slutar den imorgon den 1 juli.

Du ska enligt visselblåsarfunktionen ha fått en muntlig genomgång av innehållet i utredningen av utredaren. Skulle du kunna dela med dig vad du fick med dig från utredaren?

– Jag har träffat utredaren som fick det här uppdraget och det har jag gjort vid flera tillfällen. Man kan säga så här – naturligtvis finns det olika bilder och synpunkter. Det finns en kritik kring ett bristande ledarskap internt och framförallt inom stadskontoret mot Carl-Johan.

Vissa kan tro att ni försöker dölja någonting när utredningen nästan är klar och den trots det läggs ner.

– Det finns inget att dölja. Det som utredningen var beställd utifrån var en inlämnad uppgift och den finns att tillgå. Där kan man också se att den inte rör några egentliga oegentligheter eller någonting brottsligt eller ekonomiskt utan det handlade om ledarskap.

Tror du att du också skulle ha fått kritik i samband med den nu nedlagda utredningen som Korsås närmsta chef?

– Nej det tror jag inte. Utredningen har ju handlat om uppgifter som handlat om hans ledarskap. Det har inte heller varit min roll som granskats.

Vad tänker du om att det är just visselblåsarfunktionen på kommunen som har ansvar för att utreda inkomna tips som nu avbryter utredningen?

– Det är en anonym uppgift som inkommit till funktionen som man har tagit hand om. Då tycker jag ändå att vi har tagit det på stort allvar och följt upp med hjälp av en extern medarbetare. De samtal jag har haft med utredaren visar att det finns olika bilder och det har också funnits en kritik som har handlat om en bristande styrning och ledning internt i organisationen.

Trots att det enligt dig normalt inte är visselblåsarfunktionens roll att utreda sådana här ärenden, tror ni inte att deras förtroende hos era medarbetare och medborgare i Jönköping har rubbats? De avbröt trots allt en utredning som i princip var färdig?

– I vilken mån det är färdigutrett kan jag inte säga eftersom det inte finns några handlingar eller skrivna rapporter. Vi skulle ju egentligen också kunnat säga att det här inte är någon whistlebloweruppgift. Om man tittar på andra kommuner så skriver de uttryckligen på deras hemsidor att de inte tar emot frågor som handlar om ledarskap. Vi har ändå gjort det även om vi kan fundera på hur vi gör det bättre inför framtiden. Men vi har tagit det på allvar så jag tror inte det kommer skada funktionens förtroende.