Annons
Vidare till jp.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ann-Marie Nilsson: ”Svensk livsmedelsförsörjning är en säkerhetsfråga”

Hon har varit politiskt aktiv i 42 år, kandiderar till riksdagen, motar bort klimatångest med optimism och säger inte blankt nej till ett samarbete över blockgränsen. Nästa politiker att intervjuas i ledarsidans valserie är centerpartisten och kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson.

1 Nu kan du blicka tillbaka på en turbulent mandatperiod. Hur vill du sammanfatta den?

- Den har ju varit politiskt turbulent, och på ett sätt kanske man inte ska vara så förvånad, för vi sade redan efter förra valets förhandlingar att det hade varit önskvärt att hitta en politisk majoritet. Nu gick inte det att få till ett sådan majoritet, men jag tycker att vi från vårt parti ansträngde oss ganska mycket. Det var inte möjligt, men då valde vi en minoritet. Vi var medvetna om att det kunde bli tufft, sedan blev det ju oerhört mycket mer turbulent, mycket till följd av några avhoppare som försatte oss i en annan situation.

Du tänker på de fullmäktigeledamöter som lämnade Moderaterna.

- Ja. Men samtidigt så har vi under den här mandatperioden gjort ekonomiska resultat som är bland de bättre som jag har varit med om under den långa tid som jag har varit politiskt aktiv i den här kommunen. Det känns viktigt, för det behöver vi inför framtiden.

Beror det på politiken eller högkonjunkturen?

- Högkonjunkturen bidrar naturligtvis, för vi får intäkter från markförsäljning och annat, eftersom Jönköping är attraktivt och expansivt. Sedan har vi slitit hårt med vår budget för att försöka nå resultat.

2 Om vi stannar kvar vid byggandet och Jönköpings attraktivitet och expansion. Hur ska kommunen växa?

- Det byggs otroligt mycket, och här behöver vi från kommunens sida jobba ännu hårdare på att det ska finnas tillgänglig mark. Vi behöver hitta byggnationer som skapar lite lägre boendekostnader än vad nyproducerat traditionellt gör, för det blir annars väldigt kostsamt, det är inte vem som helst som kan bo i nyproducerat.

Hur du, via direkta subventioner?

- Nej! Det tror jag inte. Utan jag tror snarare på att utmana branschen lite, för idéerna finns där. Hur kan vi samarbeta mellan kommunen och näringslivet för att hitta de innovativa lösningarna?

Men finns det mark till den som vill bygga?

- Det är ju en av våra utmaningar nu när Jönköping har växt så kraftigt under många år, vi har gjort åt en stor del av vår markreserv, och därför har fullmäktige tagit ett beslut om att förvärva mark. Markförsörjningen är en prioriterad fråga, och det är viktigt att vi får in fler aktörer i bygg- och fastighetsbranschen, det är bra med konkurrens.

Är det inte frestande att bygga på åkermark?

- Vi har varit väldigt tydliga. Jag skulle säga att det är Centerpartiet som har lyft den frågan, att vi kan inte slösa med åkermark så som vi har gjort. Jag kan förstå att det har varit attraktivt att bygga i slänterna runt Vättern, men vi har slösat med länets mest värdefulla åkermark.

3 Den här sommaren har ju jordbruket hamnat i fokus i och med den långa torkan. I torsdags besökte din partiledare Annie Lööf Jönköping och delar av länet för att bland annat tala om Centerpartiets förslag till stödpaket för de bönder som har drabbats av torkan. Hur tänker ni på längre sikt kring riktade bidrag, om extremväder med torka och översvämningar blir vanligare?

- Först får man ställa sig frågan: hur viktig är svensk livsmedelsförsörjning? Vi tycker att den är oerhört viktig, dels med tanke på att betande djur håller landskapet öppet och det bidrar till en biologisk mångfald. Men det är framför allt ur säkerhetssynpunkt, vi lever i dag i en orolig värld. Att ha en inhemsk försörjning med det som är livsnödvändigt har betydelse.

Men vi är ju inte så självförsörjande som vi vill tro. För att kunna producera livsmedel i Sverige krävs mycket import, och det sägs att vi bara skulle klara oss någon vecka på vår inhemska produktion. Blir det inte ett slags falsk trygghet?

- Ja, men man måste välja lite. Sedan 60-talet har det drivits en politik som gör det svårare för lantbrukare.

Det var ungefär då ni bytte namn från Bondeförbundet till Centerpartiet...

- Jo, men äldre personer i partiet kommer ihåg hur tufft det var när den stora urbaniseringen kom. Jag tycker att livsmedelsförsörjning kopplat till säkerhet är en av flera orsaker till att vi ska värna lantbruket.

4 Ni profilerar er som Alliansens gröna parti. Vilken är Jönköpings viktigaste fråga för miljö och klimat?

- Vattenfrågan. Vi är så vana vid Vätterns fantastiska vatten, och måste se till att vi från kommunens sida gör vad vi kan för att rena vattnet. Sedan står trafiken för mycket av våra utsläpp, så omställning till bra bränslen har betydelse. Vi behöver resa mer kollektivt, och göra rätt val i kommunen med våra fordon. Det gäller att alla väljer rätt trafikslag vid varje resa. Vi har tillfört mycket till våra cykelvägar, men många har en uppfattning att det är smidigast att ta bilen.

Hur ska trafiksituationen i staden lösas?

- Om vi vill ha en attraktiv stad, då måste vi resa på annat sätt än med bilen i varje ögonblick. Om vi underlättar för bilar, då breder bilen ut sig ännu mer, vi behöver ge plats åt till exempel kollektivtrafik.

Det är en regional fråga. Hur kan kommunen påverka?

- Vi har en bra diskussion mellan kommunen och regionen. Man står ju inför en ny upphandling av stadstrafiken här. Om bussarna ska kunna komma fram så måste kommunen bygga infrastruktur för det, och det är ju vårt ansvar, så det måste vi planera gemensamt.

Kan du tänka dig ett bilfritt city?

- Jag kan tänka mig mer av bilfria ytor i city.

Får ni med er Moderaterna på det?

- Jag vet att vi har brukat ha olika uppfattningar i den frågan.

5 Centerpartiet vill se mer förnybart i bränsletanken och är samtidigt för en utbyggnad av Jönköping Airport.

- Vi hade önskat att staten hade fortsatt att ha ansvaret att driva flygplatsen. Men vi tog hellre över den än att den skulle läggas ner, inte minst för besöksnäringen, särskilt eftersom vi inte har någon höghastighetsbana än. Och här i Jönköping pendlar många till Stockholm. Ska man vara säker på att hinna till ett möte på morgonen, då måste många välja flyget. Med tanke på hur järnvägen ser ut här är flyget fortfarande viktigt som komplement.

När tror du att flyget kan tanka miljövänligt?

- Det händer trots allt en del på det området. Det kommer, även om man kan önska att det skulle gå snabbare.

6 Begreppet ”klimatångest” har blivit populärt. Är du drabbad?

- Det är klart att man kan känna oro över framtiden, och klimatet måste vara en prioriterad fråga. Men jag väljer att vara optimist och se att med rätt styrning kan vi vända utvecklingen.

7 Nästa vecka har Centerpartiets distrikt valkickoff i Jönköping. Vad händer då?

- Då möts vi för att sprida pepp och teama ihop oss, gå igenom valplattformen och prata om våra viktigaste frågor.

Vilka är det?

- För Jönköping är det jobben, landsbygdsfrågan och miljön. Om vi ska klara av välfärden för allt fler unga och äldre, då måste vi se till att människor kommer i jobb. Det är enda möjligheten att få intäkter till våra viktiga välfärdsverksamheter. Jag tror att kommunen och näringslivet kan göra ännu mer för att samverka så att nyanlända kommer ut på arbetsmarknaden. När företag ser möjlighet och potential hos människor får fler chansen att känna stolthet och den frihet det innebär att försörja sig själv och själv utforma sitt liv. Så motverkar vi klyftor i samhället.

- När det gäller landsbygdsfrågan känner jag att det finns områden, som Norra Mo, från Norra Unnaryd upp till Bottnaryd, som har ett driv och en fantastisk potential och skulle kunna utvecklas mer. Och rent allmänt skulle jag önska att kommunal och privat service kunde samverka mer överallt på landsbygden.

8 Kan du tänka dig att fortsätta styra i minoritet, eller är du beredd att fatta Socialdemokraternas utsträckta hand för att hålla Sverigedemokraterna utanför makten?

- Ett majoritetsstyre är att föredra, det är en utmaning att leda i minoritet, även om jag tycker att oppositionen har hanterat mandatperioden på ett ansvarsfullt sätt. Vi har ju styrt tillsammans med S tidigare, men innan vi går in i ett samarbete med någon måste vi se att vi kan komma överens i de stora och bärande frågorna.

Även med Vänsterpartiet?

- Det har vi alltid sagt nej till.

9 Det är fyra veckor till valet. Vad gör du på valnatten?

- Jag hoppas att jag kan gå hem och känna att Centerpartiet har gjort ett bra val, att vi ska få inflytande i de frågor vi tycker är viktiga och att vi ska vara beredda att ta ansvar.

Politiska redaktören tycker till

Intervjun med Ann-Marie Nilsson sker direkt efter att hon, tillsammans med partiledaren Annie Lööf, i torsdags besökte ett lokalt företag. Nilsson var lyrisk. Hon imponerades av företagets framåtanda och förmåga att se potential hos befintliga och tänkbara anställda. Snabbt kopplade hon ihop ett innovativt, nyfiket näringsliv med behovet av en fungerande integration. Så enkelt och självklart! Det visar tydligt på en av Centerpartiets styrkor: att se och prioritera kopplingen mellan jobb och välfärd, utan att förlora sin medmänskliga sida.

Någon tydlig vinnare efter valet lär vi knappast se, men oavsett vilket av de två traditionella blocken som kniper ordförandeposten i kommunstyrelsen, skulle Jönköping gynnas av ett Centerparti med makt.

Centern poängterar sedan några år att de är ett liberalt parti, men när det gäller landsbygdsfrågan går det uppenbarligen att göra ett undantag för en portion klassisk protektionism. Ett visst stöd till svenska bönder är i år visserligen rimligt, men tyvärr gav inte intervjun något svar på hur Centerpartiet ser långsiktigt på bidrag, om extremväder med torka och översvämningar är här för att stanna.

Bortsett från det är det uppfriskande med ett parti som lyckas balansera optimism och realism.