När en partiledare kommer på besök är det som om en hel cirkus drar in. Den lokala partiavdelningen i form av PO Toftgård hade tagit med sig fyra av partiets nya stjärnskott. Alla är inte purunga, men exempelvis Anna- Maria Toftgård är helt ny i politiken. Annie Lööf å sin sida biträds av sin pressekreterare Elin Gustafsson och en livvakt från Säpo.

Läs mer:

Kaffekopparna på köksbordet skvallrar om en avslappnad pratstund.

Vi har bland annat pratat om de gemensamma minnena av hur man i 10-årsåldern, oftast på påsklovet, drogs med ut i skogen av sin pappa för att plantera skog. Nu är det roligt att gå i skogen och kunna peka på ett träd och säga att det är jag som har planterat det, säger Annie Lööf.

Hon anser att besöket i Kyllås sammanfattar mycket av vad som är viktigt i Centerns politik.

Här har vi skogsägandet som en bas. Men Annie är ju också företagare, där hon marknadsför dels sina specialkunskaper om miljöbränning, dels har satsat på turismen.

Läs mer: ,

Det ger flera ben att stå på, vilket kan behövas. Om det är en regnig sommar och det inte kommer några turister, finns det ju annat att göra, konstaterar Annie Johansson.

En boll som Kyllås-Annie skickade med partiledaren är att det i ljuset av klimatförändringarna, lokalt, kommer att behövas en bättre beredskap för att hantera skogsbränder.

En annan skogsfråga, som engagerar dem båda, är den om vem som ska få bestämma i skogen. I dag kan staten kräva att visa växt- eller djurarter måste skyddas och att skogen ska skötas på ett visst sätt. Detta förändrar de ekonomiska spelreglerna för skogsägarna.

Många skogsägare gör redan stora insatser för att vårda och skydda skogen. Vi vill för det första slå fast äganderätten, för det andra att skogsägare ska ersättas om staten ”exproprierar” skogen och för det tredje hur viktig skogen är för svensk tillväxt, säger Annie Lööf.

Centern har fått en invit om samarbete från Socialdemokraterna Damberg och Rådström Baastad…

Det är anmärkningsvärt att de ogillar sina nuvarande regeringskompisar så mycket – från Centerns sida går vi till val som en allians! Jag hoppas att Socialdemokraterna kommer att vara lika ansvarstagande som vi har varit under den nuvarande perioden och att de stödjer en alliansregering efter valet.

Se även: