Väghållning vintertid kräver en omfattande organisation. Gator, vägar och gångbanor röjs i en speciell prioriteringsordning.

Jönköpings kommun har på sin hemsida listat hur de prioriterar när snön kommer och det måste röjas på våra gator.

Bussgator, genomfartsleder, branta backar och vissa prioriterade cykel- och gångbanor är högst prioriterade när kommunen ska få undan snön.

Näst högst på prioriteringslistan kommer lokalgator och bostadsgator, följt av vägsamfälligheter. Sist prioriteras de gång- och cykelbanor som inte prioriterades i det första skedet.