Bolaget kontaktade tidningen efter att ha läst våra artiklar om Alex, Oskar, Simon och Henke.

Vi funderade på om vi med vår etablerade juristkår möjligen kunde hjälpa familjerna med att överklaga kommunens beslut eller på annat vis bistå, säger informatör Eric Gröön.

Nu har jag inte helhetsbilden, men det verkar vara ett ganska märkligt beteende från kommunens sida. Men det är något som vi i så fall skulle sätta oss in i.

Den juridiska hjälpen är kostnadsfri.

Vi tar ingen avgift för den tjänsten, men i ett senare skede hoppas vi förstås att de vill bli kunder hos oss.

Gröön berättar att det inte är ovanligt att det behövs juridisk hjälp när det gäller insatser kring personlig assistans.

Framförallt de senaste åren har beslut om personlig assistans dragits in eller minskats i större utsträckning.

Gröön menar att det inte är lätt att driva sitt ärende mot kommunen på egen hand.

Det kan vara kämpigt för de som redan har det tufft. Är man inte själv insatt i lagar och regler så kan jag rekommendera att man tar hjälp av kunniga jurister så att man kan få någon form av hjälp, säger han.